Gå til indhold

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til danskere, der er gift med EU- eller EØS-statsborgere

Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til borgere, der er gift med personer, der er EØS-statsborgere eller statsborgere i et andet EU-land end Danmark.

Baggrunden er, at Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at visse bestemmelser om samordning af pensioner i pensionsloven – som Ankestyrelsen har administreret i overensstemmelse med - ikke er i overensstemmelse med EU-retten. Ankestyrelsen har derfor ændret praksis og har af samme årsag ophævet Ankestyrelsens principmeddelelse P-4-01.

Hvilke sager genoptager vi?

Vi genoptager sager om pensionister, der er gift med EØS-statsborgere eller statsborgere fra andre EU eller EØS-lande end Danmark, og hvor ægtefællen modtager social pension fra deres oprindelsesland eller fra et andet EU- eller EØS-land.

Disse pensionister har - i modsætning til pensionister, hvis ægtefæller alene modtager social pension fra Danmark – ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget til beregning af pension ikke hidtil fået fradraget deres ægtefælles sociale pension fra det andet EU- eller EØS-land. Det betyder typisk, at pensionen bliver lavere, fordi indtægtsgrundlaget for beregning af pensionen er højere, end det ville have været, hvis pensionistens ægtefællen udelukkende havde modtaget social pension fra Danmark. Derved stilles ægtepar, hvor den sociale pension hidrører fra et andet EU- eller EØS-land dårligere end ægtepar, hvor ægtefællen modtager social pension fra Danmark

Ankestyrelsen har identificeret de sager, der er afgjort forkert, og de berørte borgere vil få besked om, at deres sag er genoptaget.

Hvad skal du gøre, hvis du har haft en sag i Ankestyrelsen eller Udbetaling Danmark om spørgsmålet?

For at være helt sikre på, at vi får identificeret alle relevante sager, opfordrer vi de berørte borgere til at kontakte den myndighed, der har afgjort deres sag. Man er berørt borger, hvis man har haft en sag om samordning af udenlandske pensioner. Borgere kan derfor kontakte os eller Udbetaling Danmark.

Nogle sager kan være forældede

Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt den resterende pension, er forældet. Det er fordi, borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle være betalt til borgeren. Dette fremgår af den såkaldte forældelseslov.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring