Gå til indhold

Afholdte webinarer

12 mar 2021

Webinar om kommunernes salg af fast ejendom uden offentligt udbud

Webinaret er afholdt.
Online via Adobe Connect - mail med link sendes

Den 12. marts 2021 holder vi webinar om reglerne i udbudsbekendtgørelsen om salg af fast ejendom uden offentligt udbud. Vi vil gennemgå reglerne og give forskellige eksempler på, hvornår Ankestyrelsen kan give samtykke til salg af fast ejendom uden offentligt udbud.

10 mar 2021

Webinar om Principafgørelse 42-19 - hvordan trækker man indtægter fra i kontanthjælpen?

Webinaret er afholdt.
Online via Adobe Connect - mail med link sendes

Den 10. marts 2021 holder vi webinar om, hvordan man trækker indtægter fra i kontanthjælpen. Webinaret vil med udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelse 42-19 foretage en uddybende gennemgang af, hvordan man konkret beregner et fradrag i en borgers hjælp, når borger har indtægter. I vil modtage nogle opgaver på forhånd, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen fra din egen skærm.

24 feb 2021

Webinar om kommuners brug af handleplaner i sager om anbringelse af børn og unge

Webinaret er afholdt.
Online via Adobe Connect - mail med link sendes

Webinaret vil med udgangspunkt i 4 mindre oplæg have fokus på hvordan kommunerne skal og kan arbejde med handleplanerne i sager i forbindelse med og under en anbringelse.

03 feb 2021

Webinar om det nye ulykkesbegreb #2

Webinaret er afholdt.

Webinaret handler om det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager, som trådte i kraft den 1. januar 2020. Vi tager udgangspunkt i den nyeste praksis fra Ankestyrelsen på ulykkesområdet.

28 jan 2021

Webinar om det nye ulykkesbegreb #1

Webinaret er afholdt.

Webinaret handler om det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager, som trådte i kraft den 1. januar 2020. Vi tager udgangspunkt i den nyeste praksis fra Ankestyrelsen på ulykkesområdet.

08 dec 2020

Webinar om personkredsvurderingen i sager om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Webinaret er afholdt.
Online via Adobe Connect - mail med link sendes

Webinaret vil efter en kort gennemgang af lovgrundlaget tage sit udgangspunkt i flere cases med fokus på de forskellige aspekter, der gør sig gældende i vurderingen af, om en borger er inden for personkredsen for de handikapkompenserende ydelser.

30 sep 2020

Introduktion til grundlæggende erhvervsevnetab

Webinaret er afholdt.

Webinaret er en introduktion til reglerne om fastsættelse af erhvervsevnetab som følge af en arbejdsskade.

24 sep 2020

Webinar om Børnesagsbarometret 2020

Webinar er afholdt

Den 24. september 2020 holder Ankestyrelsen et webinar, hvor en jurist vil gennemgå de vigtigste resultater i Børnesagsbarometret 2020.

16 sep 2020

Webinar om Ankestyrelsens principmeddelelse 21-18 om socialpædagogisk støtte

Webinaret er afholdt.

Webinaret vil med udgangspunkt i principmeddelelsen redegøre for kriterierne ved vurderingen af, om borgeren har de boligmæssige rammer, der er nødvendige for at kunne modtage socialpædagogisk støtte.

10 sep 2020

Mistet efterlønspræmie og mulighed for genoptagelse

Webinaret er afholdt.

Webinar om Ankestyrelsens principmeddelelse 2- 20.

18 jun 2020

Til skade under rygepause på arbejdet – Er man omfattet af loven?

Webinaret er afholdt.

Webinaret gennemgår principmeddelelse 73-19 og handler om, hvornår man som ansat kan være omfattet af arbejdsskadeloven, hvis man kommer til skade i sin rygepause.

17 jun 2020

Grundlæggende intro til erhvervssygdomme

Webinaret er afholdt.

Generelt om erhvervssygdomme og tema om rygsygdomme.

27 maj 2020

Udviklingsperspektiv i sager om førtidspension og ressourceforløb

Webinaret er afholdt.

For kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med området.

09 mar 2020

Webinar om principmeddelelse 102-16

Webinaret er afholdt.

Når en borger udebliver fra et tilbud eller en samtale, skal kommunen afklare, om borgeren har haft en rimelig grund til at udeblive.

03 mar 2020

Sygedagpengelovens § 56

Webinaret er afholdt.

Reglerne og praksis for sygedagpengelovens § 56, om aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.

16 dec 2019

Webinar om integrationslovens § 18

Webinaret er afholdt.

Vidste du, at Ankestyrelsen har lavet en undersøgelse om integrationsloven, som indeholder vejledning om integrationslovens § 18?

11 dec 2019

Webinar om lungekræft og fradrag for tobaksrygning

Webinaret er afholdt.

Gennemgang af principmeddelelse 41-19.

04 dec 2019

Webinar om principmeddelelse 16-19

Webinaret er afholdt..

Om særlig støtte i forhold til kommunens beregning på grundlag af nettoboligudgiften til en rimelig og billigere bolig (principmeddelelse 16-19).

28 nov 2019

Webinar om principmeddelelse 31-19

Webinaret er afholdt.

Om sygedagpenge og ferie.

26 sep 2019

Webinar om principafgørelse 37-19

Webinaret er afholdt.

Om udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, når personen har en funktionel lidelse.

29 aug 2019

Webinar om principafgørelse 38-19

Webinaret er afholdt.

Om revalidering og ophør af revalideringsydelse.

25 jun 2019

Webinar om principafgørelse 8-19

Webinaret er afholdt.

Om merudgifter til fritidsaktiviteter.

20 jun 2019

Webinar om principafgørelserne 10-19 og 11-19

Webinaret er afholdt.

Om personlig/praktisk hjælp versus socialpædagogisk støtte og praktisk hjælp til madlavning versus madserviceordning.

11 jun 2019

Webinar om principafgørelse 26-19

Webinaret er afholdt.

Om arbejdsevne og dokumentationskrav i sager om førtidspension, når en borger har et misbrug.

28 mar 2019

Prøve-webinar om praksisundersøgelse

Webinaret er afholdt
online

Om Ankestyrelsens undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring