Afholdte webinarer

24 jun 2020

Mistet efterlønspræmie og mulighed for genoptagelse

Webinaret er aflyst. Vi vender tilbage med ny dato.

Webinar om Ankestyrelsens princimeddelelse 2-20.

18 jun 2020

Til skade under rygepause på arbejdet – Er man omfattet af loven?

Webinaret er afholdt.

Webinaret gennemgår principmeddelelse 73-19 og handler om, hvornår man som ansat kan være omfattet af arbejdsskadeloven, hvis man kommer til skade i sin rygepause.

17 jun 2020

Grundlæggende intro til erhvervssygdomme

Webinaret er afholdt.

Generelt om erhvervssygdomme og tema om rygsygdomme.

27 maj 2020

Udviklingsperspektiv i sager om førtidspension og ressourceforløb

Webinaret er afholdt.

For kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med området.

09 mar 2020

Webinar om principmeddelelse 102-16

Webinaret er afholdt.

Når en borger udebliver fra et tilbud eller en samtale, skal kommunen afklare, om borgeren har haft en rimelig grund til at udeblive.

03 mar 2020

Sygedagpengelovens § 56

Webinaret er afholdt.

Reglerne og praksis for sygedagpengelovens § 56, om aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.

16 dec 2019

Webinar om integrationslovens § 18

Webinaret er afholdt.

Vidste du, at Ankestyrelsen har lavet en undersøgelse om integrationsloven, som indeholder vejledning om integrationslovens § 18?

11 dec 2019

Webinar om lungekræft og fradrag for tobaksrygning

Webinaret er afholdt.

Gennemgang af principmeddelelse 41-19.

04 dec 2019

Webinar om principmeddelelse 16-19

Webinaret er afholdt..

Om særlig støtte i forhold til kommunens beregning på grundlag af nettoboligudgiften til en rimelig og billigere bolig (principmeddelelse 16-19).

28 nov 2019

Webinar om principmeddelelse 31-19

Webinaret er afholdt.

Om sygedagpenge og ferie.

26 sep 2019

Webinar om principafgørelse 37-19

Webinaret er afholdt.

Om udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, når personen har en funktionel lidelse.

29 aug 2019

Webinar om principafgørelse 38-19

Webinaret er afholdt.

Om revalidering og ophør af revalideringsydelse.

25 jun 2019

Webinar om principafgørelse 8-19

Webinaret er afholdt.

Om merudgifter til fritidsaktiviteter.

20 jun 2019

Webinar om principafgørelserne 10-19 og 11-19

Webinaret er afholdt.

Om personlig/praktisk hjælp versus socialpædagogisk støtte og praktisk hjælp til madlavning versus madserviceordning.

11 jun 2019

Webinar om principafgørelse 26-19

Webinaret er afholdt.

Om arbejdsevne og dokumentationskrav i sager om førtidspension, når en borger har et misbrug.

28 mar 2019

Prøve-webinar om praksisundersøgelse

online

Om Ankestyrelsens undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk