Afholdte webinarer

15 dec 2020

Webinar om personkredsvurderingen i sager om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Aflyst
Online via Adobe Connect - mail med link sendes

Webinaret vil efter en kort gennemgang af lovgrundlaget tage udgangspunkt i flere cases med fokus på de forskellige aspekter, der gør sig gældende i vurderingen af, om en borger er inden for personkredsen for de handikapkompenserende ydelser.

08 dec 2020

Webinar om personkredsvurderingen i sager om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Webinaret er afholdt.
Online via Adobe Connect - mail med link sendes

Webinaret vil efter en kort gennemgang af lovgrundlaget tage sit udgangspunkt i flere cases med fokus på de forskellige aspekter, der gør sig gældende i vurderingen af, om en borger er inden for personkredsen for de handikapkompenserende ydelser.

30 sep 2020

Introduktion til grundlæggende erhvervsevnetab

Webinaret er afholdt.

Webinaret er en introduktion til reglerne om fastsættelse af erhvervsevnetab som følge af en arbejdsskade.

24 sep 2020

Webinar om Børnesagsbarometret 2020

Webinar er afholdt

Den 24. september 2020 holder Ankestyrelsen et webinar, hvor en jurist vil gennemgå de vigtigste resultater i Børnesagsbarometret 2020.

16 sep 2020

Webinar om Ankestyrelsens principmeddelelse 21-18 om socialpædagogisk støtte

Webinaret er afholdt.

Webinaret vil med udgangspunkt i principmeddelelsen redegøre for kriterierne ved vurderingen af, om borgeren har de boligmæssige rammer, der er nødvendige for at kunne modtage socialpædagogisk støtte.

10 sep 2020

Mistet efterlønspræmie og mulighed for genoptagelse

Webinaret er afholdt.

Webinar om Ankestyrelsens principmeddelelse 2- 20.

18 jun 2020

Til skade under rygepause på arbejdet – Er man omfattet af loven?

Webinaret er afholdt.

Webinaret gennemgår principmeddelelse 73-19 og handler om, hvornår man som ansat kan være omfattet af arbejdsskadeloven, hvis man kommer til skade i sin rygepause.

17 jun 2020

Grundlæggende intro til erhvervssygdomme

Webinaret er afholdt.

Generelt om erhvervssygdomme og tema om rygsygdomme.

27 maj 2020

Udviklingsperspektiv i sager om førtidspension og ressourceforløb

Webinaret er afholdt.

For kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med området.

09 mar 2020

Webinar om principmeddelelse 102-16

Webinaret er afholdt.

Når en borger udebliver fra et tilbud eller en samtale, skal kommunen afklare, om borgeren har haft en rimelig grund til at udeblive.

03 mar 2020

Sygedagpengelovens § 56

Webinaret er afholdt.

Reglerne og praksis for sygedagpengelovens § 56, om aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.

16 dec 2019

Webinar om integrationslovens § 18

Webinaret er afholdt.

Vidste du, at Ankestyrelsen har lavet en undersøgelse om integrationsloven, som indeholder vejledning om integrationslovens § 18?

11 dec 2019

Webinar om lungekræft og fradrag for tobaksrygning

Webinaret er afholdt.

Gennemgang af principmeddelelse 41-19.

04 dec 2019

Webinar om principmeddelelse 16-19

Webinaret er afholdt..

Om særlig støtte i forhold til kommunens beregning på grundlag af nettoboligudgiften til en rimelig og billigere bolig (principmeddelelse 16-19).

28 nov 2019

Webinar om principmeddelelse 31-19

Webinaret er afholdt.

Om sygedagpenge og ferie.

26 sep 2019

Webinar om principafgørelse 37-19

Webinaret er afholdt.

Om udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, når personen har en funktionel lidelse.

29 aug 2019

Webinar om principafgørelse 38-19

Webinaret er afholdt.

Om revalidering og ophør af revalideringsydelse.

25 jun 2019

Webinar om principafgørelse 8-19

Webinaret er afholdt.

Om merudgifter til fritidsaktiviteter.

20 jun 2019

Webinar om principafgørelserne 10-19 og 11-19

Webinaret er afholdt.

Om personlig/praktisk hjælp versus socialpædagogisk støtte og praktisk hjælp til madlavning versus madserviceordning.

11 jun 2019

Webinar om principafgørelse 26-19

Webinaret er afholdt.

Om arbejdsevne og dokumentationskrav i sager om førtidspension, når en borger har et misbrug.

28 mar 2019

Prøve-webinar om praksisundersøgelse

Webinaret er afholdt
online

Om Ankestyrelsens undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31.03.2020

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring