Gå til indhold

Nyhedsbrev juni 2018

Tilsynets nyhedsbrev for juni 2018.

Kommunalret

Retten til at få en sag udsat

Vejle Kommune kunne ikke skrive i sin forretningsorden, at et mindretal i kommunalbestyrelsen har ret til at få en sag udsat til næste møde.

Kommunalbestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. Bestemmelsen i forretningsordenen var derfor ikke lovlig.

Læs hele udtalelsen

Regionsrådsformandens beslutninger

Regionsrådsformanden kunne på vegne af regionsrådet træffe fire beslutninger om BIOS i juli 2016.

Læs hele udtalelsen

Biograf i kulturhus

Det var lovligt, at Hørsholm Kommune indrettede en biograf i et kulturhus. Kommunen måtte også gerne støtte biografen med 500.000 kr. om året.

Læs hele udtalelsen

Betaling for mødeforplejning

Det var lovligt, at Vordingborg Kommune afholdt udgifter til let beværtning under politiske partiers interne møder i kommunens lokaler.

Læs hele udtalelsen

Forvaltningsret

Aktindsigt i oplysninger om priser og vurderinger af kommunale ejendomme

Hørsholm Kommune kunne ikke med den anførte begrundelse afslå aktindsigt i oplysninger i blandt andet en rapport om priser og vurderinger af en række kommunale ejendomme. Kommunen forventede i fremtiden at sætte ejendommene til salg via udbud. Ankestyrelsen lagde blandt andet vægt på, at kommunen ikke havde forholdt sig til, om faren for skade på kommunens økonomiske interesser var nærliggende.

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i APV-målinger udarbejdet af eksternt konsulentfirma

Odsherred Kommune kunne ikke undtage APV-målinger fra aktindsigt efter bestemmelsen om interne dokumenter. Kommunen havde benyttet sig af et eksternt konsulentfirma til at gennemføre og udarbejde APV-målingerne.

Læs hele udtalelsen

Sektorlovgivning

Serviceniveau for indkøb af dagligvarer

Guldborgsund Kommunes serviceniveau for praktisk hjælp til borgere er ikke er i overensstemmelse med serviceloven. Det skyldes, at kommunens serviceniveau ikke omfatter levering af dagligvarer.

Læs hele udtalelsen

Serviceniveau for personlig og praktisk hjælp

Langeland Kommunes serviceniveau for personlig og praktisk hjælp til borgere på Strynø er ikke er i overensstemmelse med serviceloven og den generelle lighedsgrundsætning.

Borgerne på Strynø kan kun få udført personlig og praktisk hjælp i  dag- og aftentimerne. Men det fremgår af serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at personlig og praktisk hjælp kan varetages døgnet rundt.

Borgerne skal desuden selv hente deres varer ved færgelejet. I serviceloven står der, at kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Det står også i loven, at kommunen skal bevilge praktisk hjælp til opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre.

Læs hele udtalelsen

Serviceniveau for personlig hjælp og pleje på småøer

Faaborg-Midtfyn Kommunes serviceniveau for personlig hjælp og pleje til borgere på småøer er ikke er i overensstemmelse med serviceloven og den generelle lighedsgrundsætning.

Borgerne på kommunens småøer kan kun få udført personlig hjælp og pleje inden for de tidsrum, som sejlplanen giver mulighed for. Men det står i serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at personlig hjælp og pleje kan varetages døgnet rundt. Kommunen kan ikke kræve, at borgeren flytter til en bolig et andet sted i kommunen.

Læs hele udtalelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring