Gå til indhold

Nyhedsbrev august 2018

Her er nyhedsbrevet fra tilsynet for august 2018.

Kommunalret

Stedfortræder på et møde i kommunalbestyrelsen

Slagelse Kommune indkaldte en stedfortræder til et kommunalbestyrelsesmøde.

Kommunalbestyrelsen skulle blandt andet behandle konstitueringsspørgsmål på mødet.

Stedfortræderen havde kun ret til at deltage i den del af mødet, som handlede om konstituering.

Læs hele udtalelsen

Tre sager om Odense Kommune

Ankestyrelsen har taget stilling til Odense Kommunes engagement i en dobbeltkoncert, sponsorat af en robotmesse og brugsret til Arena Fyn.

Læs hele udtalelsen

Cateringvirksomhed i kommunal hal

Der må godt drives cateringvirksomhed fra et bortforpagtet cafeteria i en kommunal hal.

Det er en betingelse, at forpagteren betaler markedsprisen.

Læs hele udtalelsen

Betaling til privat virksomhed for ydelser

Skive Kommune har ikke handlet i strid med loven ved at yde støtte til den private virksomhed Limfjordens Hus A/S.

Læs hele udtalelsen

Anlægsstøtte til vandrerhjem

Det vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, hvis Esbjerg Kommune yder anlægsstøtte til udbygning af vandrerhjemmet Danhostel Ribe .

Læs hele udtalelsen

Reklame for privat virksomhed

Esbjerg Kommunes opslag på Facebook var ulovlig støtte til private virksomheder.

Læs hele udtalelsen

Video-link på kommunens hjemmeside

Det er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, hvis Skive Kommune linker til en film på sin hjemmeside.

Filmen reklamerer for eller fremhæver bestemte erhvervsvirksomheder på bekostning af andre.

Læs hele udtalelsen

Opførelse af bygning til affaldsbehandlingsanlæg

Bornholms Regionskommune kan ikke opføre og udleje en bygning til en privat aktør, for at den private aktør blandt andet skal behandle genanvendeligt erhvervsaffald.

Læs hele udtalelsen

Udlejning af skole

Hvidovre Kommune kan lovligt fortsætte med at udleje en tidligere folkeskole.

Læs hele udtalelsen

Salg af parkeringspladser

Sønderborg Kommune kan lovligt sælge eller udleje 75 overskydende parkeringsplader i et parkeringshus.

Læs hele udtalelsen

Forvaltningsret

Regionsrådsmedlems generelle inhabilitet

Et medlem af psykiatri- og socialudvalget i en region er generelt inhabil, hvis han bliver ansat som overlæge med funktionsledelse på et af regionens hospitaler.

Overlægen kan derfor ikke være medlem af udvalget.

Læs hele udtalelsen

Habilitet i sag om grundvandsbeskyttelse

Økonomiudvalget i Skanderborg Kommune mente, at et medlem af udvalget var inhabilt i en sag om niveauet for grundvandsbeskyttelse.

Ankestyrelsen var ikke enig i økonomiudvalgets vurdering. Ankestyrelsen lagde blandt andet vægt på, at udvalgets beslutning handlede om det generelle niveau for den arealmæssige indsats overfor pesticider.

Læs hele udtalelsen

Habilitet i sag om udvidelse af en vej

Et byrådsmedlem var ikke inhabilt i en sag om at udvide den vej, han boede på. Ankestyrelsen lagde blandt andet vægt på, at han ikke vil blive berørt væsentligt anderledes end de øvrige husejere i området.

Læs hele udtalelsen

Tidsforbrug til behandling af anmodning om aktindsigt

Et kommunalt fællesskab kunne ikke lægge vægt på ressourceforbruget ved tidligere anmodninger om aktindsigt.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at anmodningerne ikke var én samlet anmodning om aktindsigt.

Læs hele udtalelsen

Lovvalg ved aktindsigt

Det kommunale fællesselskab I/S AffaldPlus gav afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven. Der var blandt andet søgt om aktindsigt i en sag om transport af træ til genanvendelse.

Ankestyrelsen bad I/S AffaldPlus om at genoptage sagens behandling. I/S AffaldPlus skulle tage stilling til, om oplysningerne var omfattet af miljøoplysningslovens regler om aktindsigt.

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i faktiske oplysninger og eksterne faglige vurderinger

Frederikssund Kommune havde ikke henvist præcist nok til, hvor en lokalavis kunne finde de faktiske oplysninger, som kommunen ikke gav aktindsigt i.

Kommunen havde heller ikke overvejet, om der i nogle interne dokumenter var eksterne faglige vurderinger, som skulle udleveres.

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i oplysningen om et pristilbud

Odense Kommune gav afslag på aktindsigt i størrelsen af et tilbud på udleje af et lokale. Det var, efter Ankestyrelsens opfattelse, ikke nok, at kommunen henviste til, at oplysningen kunne få andre til at kræve samme gode pris.

Læs hele udtalelsen

Sektorlovgivning

Anvisningsbetingelser efter almenboligloven

Når Fredensborg Kommune er tilflytningskommune, vurderer kommunen ikke, om betingelserne for at få anvist en bolig på det private plejehjem Else Mariehjemmet er opfyldt.

Kommunens praksis er efter Ankestyrelsens opfattelse i strid med reglerne om frit valg af botilbud uanset beliggenhed.

Læs hele udtalelsen

Anvisningsbetingelser efter serviceloven og almenboligloven

Når Furesø Kommune er tilflytningskommune, vurderer kommunen ikke, om betingelserne for at få anvist en bolig på botilbuddet Solgaven er opfyldt. Efter Ankestyrelsens opfattelse er kommunens praksis i strid med reglerne i serviceloven om frit valg af botilbud uanset beliggenhed.

Læs hele udtalelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring