Gå til indhold

November 2020

I Nyt om social kan du bl.a. læse om ny praksis for udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen og om brug af stofseler til borgere med demens. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området.

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen
Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance til borgere med handicap og genoptager derfor en række sager. Vi har i den forbindelse offentliggjort principmeddelelse 31-20.

Læs nyhed på vores hjemmeside

Læs principmeddelelse 31-20 på Retsinformation


Tilsynet i Ankestyrelsen skal godkende kommuners beslutning om tilskud
Når en kommune beslutter at give tilskud til fx kulturformål over en flerårig periode, kræver det i mange tilfælde tilsynets godkendelse. Derfor er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, hvilke beslutninger der kræver godkendelse, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at opnå godkendelse.

Læs artikel på vores hjemmeside


Kommuner bruger mulighederne i ny lovgivning til at give forebyggende hjælp og støtte til udsatte voksne
En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at mange kommuner nu tilbyder forebyggende hjælp og støtte til udsatte voksne. Kommunerne oplever, at nye bestemmelser i lovgivningen giver dem mulighed for at hjælpe en målgruppe, som ellers ikke ville have fået den rette eller nødvendige hjælp.

Læs artikel og hent undersøgelsen

Undersøgelse: Brug af stofseler til borgere med demens - fra 2015 til 2018
Der findes ikke samlede opgørelser over brug af stofseler på tværs af kommunerne. I undersøgelsen afdækker Ankestyrelsen derfor brugen af stofseler over for borgere med demens. Undersøgelsen dækker perioden fra 2015 til 2018.

Hent undersøgelsen på vores hjemmeside

Undersøgelse: Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for anbringelser af børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen belyser, hvad der karakteriserer forløbet op til anbringelsen.

Hent undersøgelsen på vores hjemmeside

Ankestyrelsens principmeddelelse 29-20 om klagefrist - digital klage - ubetydelig fristoverskridelse
Principmeddelelsen fastslår: Fristoverskridelsens længde kan ikke i sig selv føre til, at en klagefrist kan fraviges. Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister, at en klage afsendt med digitale meddelelser skal være modtaget inden midnat, det vil sige senest 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber. Dette indebærer, at en klage, der er modtaget hos myndigheden klokken 00:00 og derefter først kan anses for at være kommet frem efter døgnets udløb.

Læs principmeddelelse 29-20 på Retsinformation

Kurser og læring på socialområdet
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på socialområdet, kan du tilmelde dig ét af vores åbne online betalingskurser. Nedenfor finder du et lille udpluk. Vi tilbyder også skræddersyede forløb. Kontakt os på kursus-ast@ast.dk

Kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt, den 10. november 2020 (online)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke, den 17. november 2020

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, den 19. november 2020

Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud, den 2. december 2020

Vi er i gang med at lægge sidst hånd på de mange åbne betalingskurser for 2021. Vil du være sikker på at få besked, når de er offentliggjort? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev om kurser og læring.

Tilmelding til nyhedsbrevet 

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her deler vi ud af vores viden fra velfærds- og praksisundersøgelser, holder dig ajour med aktuelle kurser og fortæller om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring