Gå til indhold

Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

Sådan behandler du sager om midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens og almenboligloven. Kurset handler også om sager, der omhandler snitfladen mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.
Kurset afholdes online. Kurset er afholdt.
Tidspunkt 2. december 2020
09:30 15:30
Sted Kurset afholdes online
Deltagere
Kurset er for kommunale sagsbehandlere med noget kendskab til sager på botilbudsområdet. Det er en forudsætning, at sagsbehandlerne har kendskab til sagsbehandling inden for det specialiserede socialområde. Sagsbehandlere med meget erfaring på dette område vil ved at deltage i kurset få mere viden om nyere praksis på området.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2059
Pris 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 2. november 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

Gennemgang af reglerne om botilbud. Herudover gennemgås reglerne om henholdsvis socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud i forhold til, hvornår der kan kompenseres med socialpædagogisk støtte og hvornår der er behov for et botilbud.

Vi gennemgår også praksis på området.

Udvalgte emner:

  • Personkredsen for midlertidigt botilbud og længerevarende botilbud, herunder reglerne om frit valg
  • Botilbuddets egnethed
  • Snitfladen mellem socialpædagogisk støtte og botilbud

De udvalgte emner tager udgangspunkt i konkrete sager fra Ankestyrelsen. De er grundlaget for dele af undervisningen og for diskussioner. Emnerne viser, hvad sagsbehandleren skal bruge i vurderingen, og hvilke forvaltningsretlige regler, der især kommer i spil.

Undervejs fokuserer vi på de generelle fortolkningsproblemer, som sagerne giver i hverdagen hos kommunerne.

Kurset giver ikke løsninger i konkrete sager – fokus er på kommunernes redskaber til at behandle sagerne.

Det får du ud af kurset

Formålet er at forstå reglerne om botilbud, og hvordan de hænger sammen med reglerne om optagelse i særlige tilbud uden samtykke. Formålet er også, at give sagsbehandleren redskaber til at lave de afvejninger, som loven forudsætter.

Hvis der er noget, du er særligt interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Hvem kan deltage?

Kurset er for kommunale sagsbehandlere med noget kendskab til sager på botilbudsområdet. Det er en forudsætning, at sagsbehandlerne har kendskab til sagsbehandling inden for det specialiserede socialområde. Sagsbehandlere med meget erfaring på dette område vil ved at deltage i kurset få mere viden om nyere praksis på området.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den 2. december 2020 i tidsrummet 9.30-15.30.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

2.500 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Sidst opdateret 02.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring