Gå til indhold

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste med hovedvægt på personkredsen for dækning heraf.
Kurset afholdes online. Kurset er afholdt.
Tidspunkt 19. november 2020
09:30 15:30
Sted Kurset afholdes online
Deltagere
Kurset er målrettet erfarne kommunale sagsbehandlere, der ikke er jurister. Alle faggrupper, herunder jurister i kommunerne er velkomne.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2086
Pris 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 20. oktober 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

På kurset gennemgår vi reglerne om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Hovedvægten vil være på reglerne om personkredsen for dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste med udgangspunkt i de emner og problemer, som efter vores erfaring kan give udfordringer. Der vil desuden være fokus på, hvilke andre muligheder der er for at bevilge hjælp som supplement eller alternativ til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Vi vil også gennemgå andre udvalgte problemstillinger om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Kurset vil blandt andet handle om:

  • De helbredsmæssige betingelser for dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
  • Sektoransvar
  • Nødvendige merudgifter
  • Pasningsbehov
  • Aflastning og afløsning
  • Praktisk hjælp.

I undervisningen bruger vi Ankestyrelsens oplevelser og erfaringer fra de konkrete sager. Undervisningen er målrettet deltagernes konkrete, daglige arbejde med reglerne.

Det får du ud af kurset

Du får et grundlæggende kendskab til reglerne om personkredsen for dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, og hvordan du bruger dem i praksis. Du bliver bedre til at behandle sagerne og får en større forståelse for baggrunden for reglerne.

Er der emner, du er særligt interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig. Så vil vi forsøge at inddrage emnerne i planlægningen af undervisningen.

Hvem kan deltage?

Kurset er målrettet erfarne kommunale sagsbehandlere, der ikke er jurister. Alle faggrupper, herunder jurister i kommunerne er velkomne.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den  19. november 2020 i tidsrummet 9.30-15.30.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

2.500 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Sidst opdateret 19.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring