2020

Betalingskurser 2020
Hjemmetræning
Hjemmetræning
Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud
Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud
Borgerstyret Personlig Assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov
Borgerstyret Personlig Assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov
Kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt
Kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke
Betingelser for tildeling af personligt tillæg
Betingelser for tildeling af personligt tillæg
Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven
Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven
Behandlingsudgifter
Behandlingsudgifter
Hjælp til enkeltudgifter
Hjælp til enkeltudgifter
Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
Ulovligt skolefravær
Ulovligt skolefravær
Ulovligt skolefravær
Ulovligt skolefravær
Sidst opdateret 05.11.2019