Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven

Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven
17/09 2020 from 09:30 to 16:00 Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 Københavns SV,

Vi gennemgår samspillet mellem servicelovens §§ 83, 83 a og 85 med udgangspunkt i principmeddelelserne 10-19 og 11-19. Herunder de forhold, der er afgørende for hvilken bestemmelse, sagsbehandleren skal bruge for, at borgerens behov for hjælp bliver dækket. Kurset lægger vægt på snitfladen mellem personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring