Gå til indhold

Nyhedsbrev januar 2019

Kommunalret

Køb og udlejning af en tankstation

Bornholms Regionskommune kunne lovligt købe en ejendom med en tankstation, fordi ejendommen skulle anvendes til et kommunalt formål. Kommunen kunne også udleje tankstationen i en periode for at afværge et tab.

Læs hele udtalelsen

Gratis wi-fi

Ankestyrelsens udtalelse af 18. januar 2019 er ikke længere tilgængelig på vores hjemmeside.

Det skyldes, at vi har ændret udtalelsen.

 Se vores nye udtalelse her

Forvaltningsret

Habilitet på skole- og fritidsområdet

Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune mente, at et medlem af kommunalbestyrelsen var inhabilt ved behandlingen af en sag om ressourcefordeling på skole- og fritidsområdet. Medlemmet var ansat på en ungdomsklub i kommunen.

Ankestyrelsen var ikke enig i kommunalbestyrelsens vurdering. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunalbestyrelsesmedlemmets egne ansættelses- og arbejdsforhold kun kunne blive berørt i et meget begrænset omfang af beslutningen.

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i en sag om lovgivning

Ankestyrelsens udtalelse af 21. december 2018 er ikke længere tilgængelig på vores hjemmeside.

Det skyldes, at vi har ændret opfattelse af spørgsmålet om, hvem der har kompetence til at tage stilling til anmodninger om aktindsigt i miljøoplysninger i lovgivningssager.

Se vores brev af 22. februar 2019

Valg af lov ved aktindsigt

Vallensbæk Kommune havde givet delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven. Der var søgt om aktindsigt i oplysninger om kommunens græsningsarealer.

Ankestyrelsen bad Vallensbæk Kommune om at behandle sagen igen. Kommunen skulle tage stilling til, om oplysningerne var omfattet af miljøoplysningslovens regler om aktindsigt.

Læs hele udtalelsen

Lovvalg ved aktindsigt

Odense Kommune havde givet delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven. Der var søgt om aktindsigt i oplysninger om etableringen af National Football Center Denmark.

Ankestyrelsen bad Odense Kommune om at behandle sagen igen. Kommunen skulle behandle aktindsigtsanmodningen efter reglerne i miljøoplysningsloven.

Læs hele udtalelsen

Kunne ikke afslå aktindsigt ved at henvise til manglende samtykke

Region Hovedstaden kunne ikke afslå aktindsigt med den begrundelse, at eksterne oplægsholdere ikke havde samtykket til offentliggørelse af oplysninger om dem.

Læs hele udtalelsen

Har du set artiklerne i Nyt fra Ankestyrelsen?

Læs tilsynets artikler i Ankestyrelsens nyhedsbrev

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring