Gå til indhold

Ankestyrelsen holder momentum i forhold til antal afgørelser trods COVID-19 situationens udfordringer

Ankestyrelsens ansatte har - i lighed med mange andre offentligt ansatte - arbejdet hjemmefra siden den 13. marts 2020. Det har været udfordrende, men vi har formået at holde momentum, for i marts og april har vi stort set truffet lige så mange afgørelser i borgernes klagesager, som vi gjorde i marts og april 2019.

Af souschef Tina Chris Mogensen og teamleder Martin Boelt Kristiansen 

I Ankestyrelsen har vi her under COVID-19 nedlukningen haft et stærkt fokus på at afgøre sager og finde løsninger med det formål at sikre, at borgere med en klagesag hos os ikke oplever forlængede sagsbehandlingstider på grund af COVID-19-situationen. 

Vi har, som de fleste andre offentlige myndigheder, arbejdet intensivt med at finde løsninger, så vi bedst muligt kan varetage vores opgaver. En særligt nedsat krisestab har for eksempel haft ansvaret for løbende at koordinere og løse de udfordringer, som den nye situation byder på. 

Det kan for eksempel være at sørge for, at vi har tiltrækkeligt med håndsprit til stede, når børn, forældre, advokater og beskikkede medlemmer møder frem til møder, hvor vi behandler børnesager. Det kan også være i samarbejde med Statens IT at sikre, at forbindelserne til hjemmearbejdspladserne virker, og der er hul igennem på telefonerne, selvom nærmest alle vores medarbejdere arbejder hjemmefra. 

Der har dog været en række dialog- og undervisningsaktiviteter, som vi har måttet skyde til efteråret - for eksempel visse kurser og dialogmøder. Blandt andet derfor glæder vi os til, at vi forhåbentlig snart kan møde fysisk ind på arbejde igen og mødes med kommunale sagsbehandlere og andre samarbejdsparter. 

Indkomne og afgjorte sager 

Ankestyrelsens statistik viser, at der har været et forholdsvis stabilt niveau i sagsmængden under COVID-19-nedlukningen. Det gælder både i forhold til antallet af afgørelser, som vi har truffet, og det antal klagesager, som førsteinstanserne har sendt til os i perioden. 

Figur 1 viser, at antallet af afgørelser truffet i Ankestyrelsen i marts og april 2020 er på omtrent samme niveau som i 2019. Vi traf i marts ca. 200 færre afgørelser, end vi gjorde i marts 2019. Omvendt traf vi i april 2020 ca. 200 flere afgørelser end i april 2019. 

Der er selvfølgelig andre faktorer, end hvor vi arbejder fra, der har betydning for, hvor mange afgørelser vi træffer i en given måned. Blandt andet har antallet af sagsbehandlere, og hvor hurtigt sagsbehandlerne arbejder, betydning. Men samlet set kan vi konstatere, at vi har bevaret en stabil sagsproduktion i den periode, hvor vi har arbejdet hjemmefra.   

Som det fremgår af figur 2, så har kommunerne og andre førsteinstanser også været produktive i perioden med hjemmearbejde. Det gælder især for marts 2020, hvor der kom flere sager ind, end der gjorde året før. 


Figur 1 – Antal afgjorte sager    Figur 2 – Antal indkomne sager

Afgjorte sager.JPG

Kilde: Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem. 

Bemærk: Opgørelsen omfatter realitetsbehandlede sager, hvilket ikke inkluderer fx afviste sager. Data er trukket den 6. maj 2020, og registreringer efter denne dato vil derfor påvirke opgørelser. Dette omfatter især indkomne sager, som er modtaget sent i april 2020 og endnu ikke registreret i Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring