Gå til indhold

Marts 2021

I dette nummer af Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse om Ankestyrelsens nye talportal, som skal sikre bedre formidling af data og statistik om vores afgørelser. Vi har offentliggjort en ny undersøgelse, som viser kommunernes praksis for fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer inden for området. God fornøjelse.

Ankestyrelsen har fået ny talportal
Ankestyrelsen har fået en ny talportal, som skal sikre en bedre formidling af data og statistik om vores afgørelser på det kommunale social- og beskæftigelsesområde. Det er med den nye talportal blandt andet muligt med et hurtigt klik at få overblik over fx ændringer eller hjemvisninger i en enkelt eller flere kommuner.

Læs om Ankestyrelsens nye talportal

Se den nye talportal

Ny undersøgelse: Fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for fastsættelse af arbejdsevne ved etablering af første fleksjob. Undersøgelsen viser, at kommunen foretager en konkret vurdering af borgerens arbejdsevne, som den skal. Kommunen husker dog ikke altid at begrunde godkendelse af fleksjobbet trods timeforskel og har et varierende fokus på mulighed for progression i jobbet.

Læs artikel på vores hjemmeside

Læs undersøgelsen

Praksis for behandling af selvstændiges ansøgning om hjælp til forsørgelse er nu samlet i principmeddelelse 36-20
Ankestyrelsen har samlet en række tidligere principmeddelelser om selvstændige erhvervsdrivendes ret til hjælp til forsørgelsen i principmeddelelse 36-20. Kommunernes tilbagemeldinger viser, at de ofte er udfordret i deres vurdering af disse sager, og med den nye principmeddelelse bliver praksis tydeligere.

Læs hele artiklen

Praksisnotater fra temamøder
I Ankestyrelsen afgør vi hvert år omkring 1200 kommunale sager på møder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Det kalder vi temamøder. Se notater fra møderne nedenfor:

Notat om sanktioner for udeblivelse fra samtale (§ 37) og manglende booking af samtale (§ 37a) efter aktivloven
Sagerne på dette tematiserede møde handler om, hvornår kommunen kan sanktionere en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse ved udeblivelse fra jobsamtale i kommunen og om, hvornår kommunen kan sanktionere en borger, der ikke booker en samtale inden for den af jobcenteret fastsatte frist.

Notat om tilbagebetaling af kontanthjælp mv., når borger modtager SU
18 af sagerne på dette tematiserede møde handler om tilbagebetaling af kontanthjælp mv., når borger modtager SU.

Notat om tilbagebetaling af kontanthjælp mv. på grund af indtægter
16 af sagerne (8 dobbeltsager) på dette tematiserede møde handler om, hvordan indtægter trækkes fra i kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse samt om betingelserne for tilbagebetaling af ydelserne, når indtægterne ikke er trukket fra i forbindelse med udbetalingen af hjælpen.

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, så tilmeld dig ét af vores formidlings- og undervisningstilbud. Webinar og dialogmøder er gratis.

Åbne online dialogmøder på beskæftigelsesområdet for kommunerne – gratis deltagelse
Ankestyrelsen inviterer til fire virtuelle dialogmøder i 2021 om den nyeste praksis inden for sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Dialogmøderne er for faglige ledere/fagkoordinatorer i kommunernes jobcentre og ydelseskontorer, som gerne vil opdateres på den nyeste praksis inden for beskæftigelsesområdet.

Det første dialogmøde i marts er allerede fuldt booket, men der er ledige pladser på de øvrige datoer den 24. juni, 23. september og 9. december 2021.

Læs mere og tilmeld dig her

Åbne betalingskurser
På grund af COVID-19 har vi besluttet, at de åbne kurser indtil sommerferien omlægges fra fysiske kurser til online kurser. Deltagergebyret nedsættes derfor. Vi gentager alle vores kurser, så der er forskellige dage at vælge imellem. Har du allerede tilmeldt dig ét af vores kurser, skal du ikke foretage dig noget - vi ændrer helt automatisk din tilmelding til online deltagelse.

Se aktuelle online kurser på beskæftigelsesområdet:

Den 16. marts 2021 Sygedagpenge under en arbejdsskadesag. (Du kan også vælge kurset den 23. marts 2021)

Den 23. marts 2021 Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Den 13. april 2021 Sygedagpengelovens regler om manglende medvirken, revurdering og forlængelse. (Du kan også vælge kurset den 16. marts 2021)

Den 13. april 2021 Særlig støtte efter aktivlovens § 34. (Du kan også vælge kurset den 4. maj 2021)

Den 18. maj 2021 Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a. (Du kan også vælge kurset den 1. juni 2021)

Skræddersyede kurser og længerevarende læringsforløb
Som et supplement til vores åbne betalingskurser tilbyder vi også at undervise en hel afdeling i et bestemt fagområde.

Læs mere om de skræddersyede kurser og læringsforløb

Du er også velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk.

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn

Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her deler vi ud af vores viden fra velfærds- og praksisundersøgelser, holder dig ajour med aktuelle kurser og fortæller om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring