Gå til indhold

Ankestyrelsen har fået en ny talportal

Ankestyrelsen har fået en ny talportal, som skal sikre en bedre formidling af data og statistik om vores afgørelser på det kommunale social- og beskæftigelsesområde. Det er med den nye talportal blandt andet muligt med et hurtigt klik at få overblik over fx ændringer eller hjemvisninger i en enkelt eller flere kommuner.

Af specialkonsulent Nikolaj Monberg Jensen og chefkonsulent Martin Boelt Kristiansen 

Målet med talportalen var at lette formidlingen af Ankestyrelsens data for vores interessenter ved at lave en mere intuitiv og fleksibel løsning end Ankestyrelsens hidtidige statistikker. Udover at bestå af Ankestyrelsens data og statistik om afgørelser giver talportalen mulighed for at sammenligne data på tværs af lovområder og kommuner. 

Det mere intuitive og fleksible indhold af talportalen giver bedre mulighed for at sammensætte en statistik til ens individuelle behov. I vores tidligere løsninger har det ofte været nødvendigt at foretage flere træk af statistikker, inden man fik de ønskede data. Det har vi nu gjort op med, og det er muligt at vælge paragraffer, kommuner, år og nøgletal, så man kan få svar på sit spørgsmål i ét træk af data. 

Kommunerne har været inddraget i udviklingen

 Både interne og eksterne interessenter har været inddraget i udviklingen af talportalen. Vi har talt med flere kommuner og hørt om deres brug af vores andre løsninger, og vi fik deres bemærkninger ved flere fremvisninger af talportalen i testversionen. Desuden er der udført brugertests af talportalen, hvor deltagerne skulle løse cases uden forudgående kendskab til løsningen. 

I første version af Ankestyrelsens nye talportal præsenterer vi data om klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Portalen erstatter dermed vores tidligere løsning under ”Tal fra Ankestyrelsen” på vores hjemmeside.

I løbet af 2021 udvider vi talportalen med ny funktionalitet og data om øvrige sager, som Ankestyrelsen behandler. Vi forventer derfor, at det i løbet af året også vil være muligt at finde blandt andet data om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider, behandling af arbejdsskadesager samt Udbetaling Danmark-sager i talportalen.  

Talportalen er et af flere tiltag, som er en del af Ankestyrelsens strategiske fokusområde åbenhed. Større åbenhed er blevet efterspurgt af vores interessenter, og det er en forudsætning for, at vi kan løfte vores ambition om at bidrage til retssikkerhed på samfundsniveau.

Ankestyrelsen har en viden om social- og beskæftigelsesområdet, som de færreste kan matche. Den viden skal stilles til rådighed for borgere, førsteinstanser og beslutningstagere.

Se Ankestyrelsens nye talportal

Sidst opdateret 02.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring