Gå til indhold

Regler

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

§ 37

Stk. 1. I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 23. september 2014, som ændret ved § 7 i lov nr. 1486 af 23. december 2014, § 2 i lov nr. 523 af 29. april 2015, § 2 i lov nr. 529 af 29. april 2015 og § 4 i lov nr. 530 af 29. april 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 9 c, stk. 7, 1. pkt., ændres »lov om social pension« til: »lov om social pension og § 5 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne«, og »blev tilkendt førtidspensionen« ændres til: »er fraflyttet tilkendelseskommunen«.

§ 30

Stk. 5. § 37, nr. 1, finder anvendelse for førtidspension tilkendt den 2. februar 2015 eller senere. For førtidspension tilkendt før den 2. februar 2015 finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Sidst opdateret 17.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring