Gå til indhold

Juli 2021

I Nyt om arbejdsskade for juli kan du læse Ankestyrelsens nyeste principmeddelelser på arbejdsskadeområdet og holde dig ajour med aktuelle kurser i efteråret. Vi ønsker dig god læselyst og god sommer.

Principmeddelelser
Ankestyrelsen udsender principielle afgørelser som principmeddelelser. En principiel afgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne og andre myndigheder skal bruge, når de afgør tilsvarende sager.

Ankestyrelsens principmeddelelse 12-21 om tabt arbejdsfortjeneste - beregning - seneste lønindtægt – fleksjob
Principmeddelelsen fastslår: Ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste tages der udgangspunkt i forælderens seneste lønindtægt inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen skal rådgive forælderen om konsekvenserne ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Læs principmeddelelsen på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 13-21 om arbejdsskade - tilbagebetaling - kompetence - privatretlig aftale
Principmeddelelsen fastslår: Hvis et forsikringsselskab har klaget over en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om erstatning og i den forbindelse indgår en aftale med den tilskadekomne om at udbetale en del af erstatningen, som tilskadekomne skal betale tilbage, hvis Ankestyrelsen vurderer, at denne ikke har ret til erstatning, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen ikke kompetence til at træffe afgørelse vedrørende tilbagebetaling. Det skyldes, at der er tale om en privatretlig aftale, som ikke er reguleret i arbejdsskadesikringsloven.

Læs principmeddelelsen 13-21 på Retsinformation

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområdet, så tilmeld dig vores formidlings- og undervisningstilbud.

Åbne betalingskurser i 2. halvår 2021
Vi glæder os til efter sommerferien, når vi igen kan mødes fysisk med vores kursister på Scandic i København og Horsens. Se aktuelle kurser her:

Den 22. september 2021 i København: Grundlæggende kursus om erhvervsevnetab og årsløn (Du kan også vælge kurset den 29. september i Horsens)

Den 9. november 2021 i København: Kursus om psykiske arbejdsskader (Du kan også vælge kurset den 16. november i Horsens)

Skræddersyede kurser og længerevarende læringsforløb
Som et supplement til vores åbne betalingskurser tilbyder vi også at undervise en hel afdeling i et bestemt fagområde.

Læs mere om de skræddersyede kurser og læringsforløb

Du er også velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk.

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring