Gå til indhold

Nyhedsbrev marts 2023

I nyhedsbrevet for marts kan du læse seks nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

En kommunes aftale om at ændre en forkøbsret til en række ejendomme 

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at antage, at Frederiksberg Kommune ville handle økonomisk uforsvarligt ved at indgå en aftale med en boligfond om at ændre en forkøbsret til en række ejendomme ejet af fonden. 

Læs udtalelsen her 

En kommunes mulighed for at drive ladestandere til eget brug i et aktieselskab 

En kommune ønskede at etablere og drive ladestandere til brug for kommunens egne elbiler i et selskab med begrænset ansvar. Selskabet var 100 procent ejet af kommunen. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke kunne etablere og drive ladestandere til brug for kommunens egne biler i et selskab med begrænset ansvar og samtidig bevare rådigheden over selskabet. 

Læs udtalelsen her 

En borgmesters medvirken i indslag på kommunens tv-kanal

Ifølge en artikel havde borgmesteren i Ishøj Kommune medvirket i langt flere indslag på kommunens tv-kanal TV Ishøj end de andre medlemmer af byrådet. Det fremgik også, at borgmesteren havde udlagt sin egen politik og andre partiers politik på kanalen. 

Kommunen oplyste, at den ville udarbejde retningslinjer i forbindelse med, at driften af tv-kanalen var ophørt. Kommunen ville i stedet lægge videoer ud på kommunens YouTube-kanal. Af et notat fremgik det, at forvaltningen skal være partipolitisk neutral og ikke må yde partipolitisk bistand til byrådsmedlemmerne. 

På den baggrund gjorde Ankestyrelsen ikke mere i sagen. 

Læs brevet her 

En borgmesters medvirken i en video 

En borgmester havde medvirket i en video fra en restaurant. 

Ankestyrelsen vurderede, at borgmesteren havde reklameret for restauranten. 

Kommunen havde derfor ydet indirekte støtte til restauranten i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. 

Læs udtalelsen her 

En kommunens udlejning af et areal til cafédrift 

Høje-Taastrup Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen kunne udleje et areal i Kvarterhuset til en privat, der ville drive en café. 

Ankestyrelsen vurderede, at det var lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne. 

Læs udtalelsen her 

En kommunes model for tildeling af støtte til selvejende haller 

En kommune havde skrevet til Ankestyrelsen om lovligheden af kommunens model for tildeling af støtte til selvejende haller. Repræsentanter for to haller havde også skrevet til Ankestyrelsen. 

Ankestyrelsen vurderede, at de tildelingskriterier, som kommunen anvendte for tildeling af tilskud til selvejende haller, var i overensstemmelse med kommunalfuldmagten. 

Det var Ankestyrelsens opfattelse, at implementeringsplanen ikke var i strid med lighedsgrundsætningen. 

Ankestyrelsen fandt desuden ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af behovet for en implementeringsperiode for udligning af tilskuddene til hallerne. 

Læs udtalelsen her

Sidst opdateret 22.05.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring