Gå til indhold

Nyhedsbrev for december 2023

I tilsynets nyhedsbrev for december kan du læse fire nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.


Kommunalret

Om anlægsstøtte til en forening, der både varetog kommunale og ikke-kommunale opgaver.
En kommune ønskede at give et anlægstilskud og stille en grund vederlagsfrit til rådighed i 35 år for en forening, der både varetog kommunale og ikke-kommunale opgaver.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten kunne give anlægsstøtte til foreningen.

Ankestyrelsen kunne derfor ikke give samtykke efter lånebekendtgørelsen til, at kommunen ydede anlægsstøtten i 35 år.

Læs udtalelsen her


Sektorlovgivningen

Tilskud til tandregulering for børn og unge, som har benyttet sig af retten til frit valg af tandpleje
Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse om Rudersdal Kommunes praksis for beregning af tilskud til tandregulering til børn og unge. Kommunen havde også selv rettet henvendelse til Ankestyrelsen om samme forhold.

Ankestyrelsen vurderede, at Rudersdal Kommune forud for en ændring af sundhedsloven den 1. juli 2022, havde handlet i strid med de dagældende regler ved at have en praksis, hvorefter tilskud til tandregulering for børn og unge, der havde valgt at benytte sig af retten til frit valg af tandpleje, blev beregnet på baggrund af en gennemsnitlig kostpris for en tandregulering foretaget i den kommunale tandpleje.

Læs udtalelsen her


Tilskud til tandregulering for børn og unge, som har benyttet sig af retten til frit valg af tandpleje
Ankestyrelsen havde modtaget en række henvendelser om Gribskov Kommunes praksis for beregning af tilskud til tandregulering for børn og unge.

Ankestyrelsen vurderede, at Gribskov Kommune forud for en ændring af sundhedsloven den 1. juli 2022, havde handlet i strid med de dagældende regler ved at have en praksis, hvorefter tilskud til tandregulering for børn og unge, der havde benyttet sig af retten til frit valg af tandpleje, blev beregnet ud fra en beregnet gennemsnitspris for tandregulering i den kommunale tandpleje.

Læs udtalelsen her


Tilskud til tandregulering for børn og unge, som har benyttet sig af retten til frit valg af tandpleje
Ankestyrelsen havde modtaget en række henvendelser om Helsingør Kommunes praksis for beregning af tilskud til tandregulering for børn og unge.

Ankestyrelsen vurderede, at Helsingør Kommune forud for en ændring af sundhedsloven den 1. juli 2022, havde handlet i strid med de dagældende regler i sundhedsloven og bekendtgørelse om tandpleje, ved at have en praksis, hvorefter tilskud til tandregulering til børn og unge, der havde benyttet sig af retten til frit valg af tandpleje, blev beregnet på baggrund af kommunens vurdering af, hvilket behandlingstilbud det pågældende barn eller den unge ville modtage i den kommunale tandpleje.

Læs udtalelsen her

Sidst opdateret 04.12.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring