Gå til indhold

Nyhedsbrev for august 2023

I nyhedsbrevet for august kan du læse fem nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.


Kommunalret


Et kommunalt fællesskab kunne ikke tilbyde andre aktører at afholde auktioner over genbrugsgenstande på sin hjemmeside

Ankestyrelsen var blevet opmærksom på, at et kommunalt fællesskab tilbød andre affaldsselskaber m.fl. at afholde auktioner over genbrugsgenstande på fællesskabets hjemmeside.

Ankestyrelsen vurderede, at fællesskabet ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten kunne tilbyde andre at afholde auktioner med henblik på salg af genbrugsgenstande på fællesskabets hjemmeside.

Læs udtalelsen her: Udtalelse fra Ankestyrelsen (ast.dk)


En kommunes aftaler med grundejere om belysning på private fællesveje

Holbæk Kommune havde indgået aftaler med grundejere om belysning på private fællesveje.

Ankestyrelsen vurderede, at det var lovligt.

Læs udtalelsen her: Udtalelse fra Ankestyrelsen (ast.dk)

Odder Kommunes køb af en ejendom til brug for kommunens personale på Tunø

Odder Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen kunne købe en ejendom på Tunø, der skulle udlejes til de af kommunens ansatte, der arbejdede på øen.

Ankestyrelsen vurderede, at det ikke var lovligt.

Læs udtalelsen her: Udtalelse fra Ankestyrelsen (ast.dk)

 

Forvaltningsret

Investeringsoplysninger og værdiansættelser var miljøoplysninger

En journalist havde anmodet om aktindsigt i en række dokumenter om Aarhus Kommunes investering i Aarhus Airport A/S, herunder i to værdiansættelser af lufthavnen. Aarhus Kommune gav delvis aktindsigt efter offentlighedsloven.

Ankestyrelsen vurderede, at anmodningen om aktindsigt skulle behandles efter miljøoplysningsloven. Ankestyrelsen bad derfor Aarhus Kommune om at behandle sagen igen efter disse regler.

Læs udtalelsen her: Udtalelse fra Ankestyrelsen (ast.dk)

 

Sektorlovgivningen

Affaldsordning i et sommerhusområde

Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse om Middelfart Kommunes etablering af henteordninger i form af husstandsnære indsamlinger for mad- og restaffald i et sommerhusområde.

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at fastslå, at Middelfart Kommune havde handlet i strid med affaldsbekendtgørelsens regler om etablering af henteordninger for mad- og restaffald i forbindelse med etableringen af affaldsordningen for sommerhusområdet.

Læs udtalelsen her: Udtalelse fra Ankestyrelsen (ast.dk)

Sidst opdateret 01.12.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring