Gå til indhold

Nyt om kurser og læring 2023

Ankestyrelsens kursuskatalog for 2023 er ude nu. Du får her det fulde overblik over Ankestyrelsens åbne kurser for det nye år. Vi tilbyder kurser på fire af Ankestyrelsens lovområder; beskæftigelse, børn, social og arbejdsskade. Vil du gerne dygtiggøre dig i dit fag? Er der et kursus, du allerede nu har planlagt at tage med på? Læs mere og tilmeld dig.

Ankechefens kommentar: Masser af vedkommende kurser i 2023

Af ankechef Henrik Horster, Center for Læring og Analyse

Vores populære kursuskatalog er klar med kurser på en række af Ankestyrelsens lovområder. Und dig selv et eller flere af vores kurser og bliv stærkere i din sagsbehandling.

Den enkelte borgers retssikkerhed står højt på både den kommunale og den statslige agenda, og i den sammenhæng er det vigtigt, at borgere, der har en sag i det sociale eller beskæftigelsesmæssige system, har tillid til rigtigheden af den afgørelse, de modtager, herunder at den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen er korrekt.

Som øverste administrative klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet træffer vi i Ankestyrelsen hvert år en lang række afgørelser. Afgørelser, hvor vi tager stilling til, om kommuner og andre førsteinstanser benytter lovreglerne rigtigt.

Derudover gennemfører vi hvert år en lang række undersøgelser på områderne, hvor vi blandt andet tager ”pulsen” på kvaliteten af den sagsbehandling, der udføres af førsteinstanserne. Det betyder, at Ankestyrelsen har en unik viden og indsigt i den sagsbehandling, der udføres i førsteinstanserne.

Det er den viden og indsigt, der danner grundlaget for vores kurser. Det vil sige, at når du vælger et kursus fra Ankestyrelsen, vælger du at blive undervist af jurister, der selv behandler sager inden for området. Jurister, som er specialister på deres område, og som har en aktuel viden om nyeste praksis.

Det er derfor en stor fornøjelse at kunne sende Ankestyrelsens kursuskatalog for 2023 på gaden, og på den måde medvirke til at dygtiggøre kommunale socialrådgivere og andre interessenter i at træffer juridisk korrekte afgørelser og kunne yde god rådgivning og vejledning til borgere i vanskelige situationer, og således sikre deres retssikkerhed.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på ét eller flere af vores kurser!

Venlig hilsen
Henrik Horster

Oversigt over kurser fordelt på fagområder

Kurserne er tiltænkt forskellige typer af sagsbehandlere. Det står beskrevet i alle kursusbeskrivelser, hvem et givent kursus henvender sig til. Vi afholder kurser året rundt, og de foregår enten i København, Vejle, Middelfart eller online.
Nedenfor kan du læse og klikke dig ind på hvert enkelt kursus. Du kan også vælge at se det samlede kursusudbud for 2023 her.

Arbejdsskade

Den 1. marts 2023, halv dag (online): Anerkendelse af PTSD som en ulykke efter arbejdsskadeloven

Den 29. marts 2023, halv dag (online): Skader sket i hjemmet under hjemmearbejde

Den 26. april 2023 halv dag (online): Den sikrede personkreds efter arbejdsskadesikringsloven

Den 9. maj 2023 i København: Psykiske arbejdsskader

Den 23. maj 2023 i Vejle: Psykiske arbejdsskader

Børn

Den 26. januar 2023 i Middelfart: Kursus og dialogmøde for advokater og advokatfuldmægtige i børnesager

Den 9. maj 2023 i Vejle: Sager der behandles i børn og unge-udvalget

Den 24. maj 2023 i København: Sager der behandles i børn og unge-udvalget

Den 24. oktober 2023 i Vejle: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 2. november 2023 i København: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 25. oktober 2023 i København: Adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 1. november 2023 i Vejle: Adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 7. november 2023 i Vejle: Sager der behandles i børn og unge-udvalget – for erfarne jurister

Den 14. november 2023 i København: Sager der behandles i børn og unge-udvalget – for erfarne jurister

Beskæftigelse

Den 28. februar 2023 i København: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i sager om jobafklaringsforløb

Den 7. marts 2023 i Vejle: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i sager om jobafklaringsforløb

Den 19. april 2023, halv dag (online): Sygedagpengelovens beskæftigelseskrav

Den 18. april 2023 i København: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a

Den 25. april 2023 i Vejle: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a

Den 31. maj 2023, halv dag (online): Sygedagpengelovens regler om revurdering og forlængelse - § 27

Den 5. september 2023 i København: Fleksløntilskud

Den 12. september 2023 i Vejle: Fleksløntilskud

Den 5. september 2023 i Vejle: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i sager om jobafklaringsforløb

Den 19. september 2023 i København: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i sager om jobafklaringsforløb

Den 3. oktober 2023 i København: Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Den 10. oktober 2023 i Vejle: Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Den 7. november 2023 i København: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a

Den 14. november 2023 i Vejle: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a

Social

Den 3. oktober 2023 i Vejle: Beboerindskudslån efter boligstøttelovens regler

Den 10. oktober 2023 i København: Beboerindskudslån efter boligstøttelovens regler

Den 24. oktober 2023 i Vejle: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 2. november 2023 i København: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion


Ankestyrelsens nyhedsbreve

For at holde dig helt opdateret på Ankestyrelsens praksis kan du, udover at deltage i Ankestyrelsens kurser, også tilmelde dig vores nyhedsbreve. Her skriver vi om, hvad der rør sig på forskellige lovområder. Flere gange om året udsender vi bl.a. fire temanyhedsbreve inden for emnerne arbejdsskade, børn, beskæftigelse og social. Her samler vi principmeddelelser, praksisnotater og artikler. Tilmeld dig også Nyt fra Ankestyrelsen. Det er vores hovednyhedsbrev, som vi udsender fem gange årligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevene her

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 05.07.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring