Gå til indhold

Tematiserede besøg af læringsteams

Ankestyrelsen holder et tematiseret besøg i hvert kvartal.

De tematiserede besøg af et læringsteam bliver også udbudt hvert kvartal.

Der bliver gennemført et tematiseret besøg af et læringsteam i kvartalet. Besøget tager afsæt i Ankestyrelsens viden - ud fra undersøgelser og dialog med kommunerne. Møderne kan for eksempel handle om § 50-undersøgelser eller handleplaner for forældre.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring