Gå til indhold

Eksempel 5 fra en sag

Eksempel 5 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.

I en sag havde borgeren fået særlig støtte til høje boligudgifter i 3½ år. Borgeren oplyste så, at boligudgifterne var højere end de udgifter, kommunen havde lagt til grund ved beregning af ydelsen.

Med de nye oplysninger regulerede kommunen borgerens ydelse med virkning for fremtiden.

Ankestyrelsen pålagde kommunen at regulere ydelsen med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor borgeren havde dokumenteret de øgede boligudgifter.

Vi vurderede, at selvom borgeren ikke havde opfyldt sin oplysningspligt var han berettiget til efterregulering af ydelsen.

Vores begrundelse var, at kommunen er forpligtet til at træffe materielt rigtige afgørelser og er forpligtet til at ændre en allerede truffet afgørelse, hvis kommunen efterfølgende bliver vidende om, at afgørelsen er truffet på et materielt forkert grundlag.

Det gælder, uanset om det er borgers forhold, som bevirker, at kommunen først efterfølgende kommer i besiddelse af de korrekte oplysninger.

Tilbage til artiklen "Om at have eller skaffe oplysninger i en sag 

 Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring