Eksempel fra principafgørelse 232-11

Eksempel 4 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.

I en sygedagpengesag havde en læge ikke svaret på kommunens henvendelse, og havde ikke i telefonen ønsket at udtale sig til kommunen om sygemeldtes psykiske lidelse.

Ankestyrelsen slog fast, at kommunen ikke havde opfyldt sin pligt til at oplyse sagen ved blot at konstatere, at lægen ikke havde svaret.

Tvivl om den sygemeldtes daværende helbredstilstand, som ikke kunne afklares efterfølgende, skulle derfor ikke komme den sygemeldte til skade.

Tilbage til artiklen "Om at have eller skaffe oplysninger i en sag

 

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 24/10 2016

Sidst opdateret 24/10 2016

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring