Gå til indhold

Eksempel 7 fra en sag

Eksempel 7 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.

I en sag havde kommunen afgjort - på det foreliggende grundlag - at en borger ikke var berettiget til kontanthjælp på grund af formue.

Kommunen havde anmodet borgeren om en række oplysninger, herunder kontooplysninger, dokumentation for ejerforhold vedrørende ejendomme og heste, samt vurderinger af ejendomme og både fra ejendomsmægler og autoriseret forhandler. Borger havde kun delvis efterkommet anmodningerne. Borger påberåbte sig blandt andet, at det var dyrt at indhente de ønskede vurderinger, idet ejendomsmæglerne ikke ville lave en gratis vurdering af en usælgelig ejendom og idet en vurdering af en båd kostede 3.500 kr.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke var berettiget til at afgøre sagen på det foreliggende grundlag. Kommunen burde have indhentet flere oplysninger, herunder have indhentet borgers samtykke til at indhente oplysninger, som kommunen ikke kunne indhente på egen hånd. Kommunen burde også i højere grad have brugt tilgængelige oplysninger til at vurdere behovet for at indhente flere oplysninger.

Om de faste ejendomme fandt Ankestyrelsen, at kommunen burde have indhentet oplysninger om ejerforhold og salg af ejendomme fra tingbogen. Kommunen burde også have anmodet om borgerens samtykke til at indhente oplysninger fra borgers pengeinstitut om for eksempel restgæld i ejendommene, oplysninger om salgsprovenuer, der var indgået på borgers konti mv.

Kommunen ville herefter kunne sammenholde oplysningerne for at vurdere, om mere dokumentation var nødvendig. Det er nemlig kun friværdien i en ejendom, der kan henregnes til formue.

Om bådene fandt Ankestyrelsen, at kommunen burde have anmodet om oplysninger om mærke, årgang og andre oplysninger. Kommunen ville herefter kunne sammenholde oplysningerne med for eksempel salgsannoncer for at anslå værdien for en tilsvarende båd. Kommunen kunne først herefter vurdere, om yderligere dokumentation var nødvendig.

Om hestene fandt Ankestyrelsen, at kommunen burde have indhentet borgers samtykke til at indhente oplysninger om tilhørsforhold til heste fra SEGES, der fører den nationale hestedatabase for Fødevarestyrelsen. Kommunen kunne først herefter vurdere, om yderligere dokumentation var nødvendig.

Tilbage til artiklen "Om at have eller skaffe oplysninger i en sag

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring