Gå til indhold

Artikel: Afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2017

Ankestatistikken viser blandt andet, at omgørelsesprocenten på social- og beskæftigelsesområdet har været relativt stabil siden et dyk i starten af 2015.

Af teamleder Kirsten Hoo-Mi Sloth og fuldmægtig Niels Krog

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter april 2018.

29.000 klager – sådan cirka - over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet behandler Ankestyrelsen hvert år. Dem fører vi naturligvis statistik over, og på vores hjemmeside kan du finde data, der fortæller om udviklingen og om forskellen mellem lovområder og kommuner.

På hjemmesiden finder du også en forklaring på de forskellige begreber.

Tal fra Ankestyrelsen

Vi opdaterer statistikken hvert kvartal og har netop offentliggjort tallene for 4. kvartal 2017. Nu er det altså muligt at se de samlede tal for 2017 og sammenligne med tidligere år.

Afviste eller bortfaldne sager

De 29.000 sager dækker også over sager, som vi ikke realitetsbehandler. Det er sager, som vi afviser eller som borfalder; for eksempel fordi en borger trækker sin klage tilbage, eller fordi en klage ikke skulle være sendt til Ankestyrelsen. I 2017 var det cirka 2.500 sager på området, som vi afviste eller som bortfaldt.

Tre typer af afgørelser

Når vi realitetsbehandler, kan vi komme frem til tre typer af afgørelser:

  • Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. I 2017 har vi stadfæstet 70 procent af de sager, vi har realitetsbehandlet.
  • Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, så kommunen kan behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til at vi hjemviser en sag kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl. Kan vi selv finde de manglende oplysninger hjemviser vi ikke sagen.  I 2017 har vi hjemvist 18 procent af de sager vi har realitetsbehandlet. 
  • Ændring eller ophævelse betyder, at vi underkender kommunens afgørelse. I 2017 ændrede eller ophævede vi 12 procent af de realitetsbehandlede sager. 

Omgørelsesprocent

De ændrede/ophævede og hjemviste sager kalder vi samlet set for omgjorte sager. Flere steder bruger man begrebet omgørelsesprocent, der er andelen af klager der ændres, ophæves eller hjemvises set i forhold til alle realitetsbehandlede klager.

Eksempel: 
En kommune har 129 realitetsbehandlede sager i 2016:

  • 19 er hjemvist
  • 5 er ændret/ophævet
  • 105 er stadfæstet.

Omgørelsesprocenten er (19 + 5)/129 = 19 procent

Udviklingen fra 2015 til 2017

Figuren viser udviklingen i omgørelsesprocenten pr. halve år fra 2015 til 2017 for social- og beskæftigelsessager.

viser omgørelsesprocenter fra 2015 til 2017.

Således skiller 1. halvår 2015 sig ud med omgørelsesprocent på 25 procent. Fra 2.halvår 2015 og til og med 2. halvår 2017 ligger omgørelsesprocenten relativt stabil på cirka 30 procent.

Find selv en omgørelsesprocent

I statistikken på hjemmesiden kan du finde data for henholdsvis stadfæstede, hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser fordelt på de enkelte kommuner. På den måde kan alle beregne en omgørelsesprocent for hver kommune og lovområde – vælg ”Klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet”.

Tal fra Ankestyrelsen

Statistik og dialog

Ankestyrelsen arbejder på i højere grad at bruge viden fra statistikken i vores dialog med kommuner og andre interessenter. Det kan for eksempel ske ved at undersøge, om der er bestemmelser, hvor der er en særlig høj omgørelsesprocent eller kommuner, der skiller sig ud. På den måde håber vi at kunne vejlede og praksiskoordinere mere målrettet.

I næste nummer af Nyt fra Ankestyrelsen kan du læse en artikel om statistik for alle de klager, vi behandlede i 2017.

 

Sidst opdateret 16.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring