Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2018

Læs om fertilitetsbehandling og refusion, anbringelser, magtanvendelse, statistik og tilbagebetaling.

Fertilitetsbehandling og refusion

Fertilitetsbehandling, der ikke er besluttet, når medarbejderen bliver ansat, giver ikke ret til refusion.

Læs hele "Fertilitetsbehandling og refusion"

Anbringelse uden for hjemmet – sådan forløber sagen

Det er meget indgribende overfor en familie, når et barn bliver anbragt uden for hjemmet uden samtykke. Derfor bliver mange klager behandlet af domstolene, efter at Ankestyrelsen har behandlet sagen. Læs om regler og procedurer.

Læs hele "Anbringelse uden for hjemmet – sådan forløber sagen"

Magtanvendelse – et praksistjek af reglerne

Reglerne om magtanvendelse er svære at forstå, og de er ikke altid lige lette at bruge i medarbejdernes daglige arbejde. Det viser Ankestyrelsens interviewundersøgelse.

Læs hele "Magtanvendelse – et praksistjek af reglerne"

Afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2017

Ankestatistikken viser blandt andet, at omgørelsesprocenten på social- og beskæftigelsesområdet har været relativt stabil siden et dyk i starten af 2015.

Læs hele "Afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2017"

Når borgeren skal betale penge tilbage til kommunen

Ankestyrelsen oplever, at der er forskellig praksis, når kommunerne opkræver tilbagebetalingspligtige ydelser efter aktivloven; blandt andet bliver reglerne om at yde henstand ikke altid overholdt.

Læs hele "Når borgeren skal betale penge tilbage til kommunen"

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring