Gå til indhold

Artikel: Fertilitetsbehandling og refusion

Fertilitetsbehandling, der ikke er besluttet, når medarbejderen bliver ansat, giver ikke ret til refusion.

Af specialkonsulent Mette Thostrup

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter april 2018.

En principafgørelse præciserer reglerne for, hvornår en arbejdsgiver kan få refusion for medarbejdernes fravær ved sygdom eller behandling. I den konkrete sag, kunne arbejdsgiveren ikke få refusion for en medarbejders fertilitetsbehandling. Grunden var blandt andet, at behandlingen ikke var aftalt, da medarbejderen blev ansat.

§ 56-aftale

Når en lønmodtager bliver syg, skal arbejdsgiveren normalt betale sygedagpenge eller løn under sygdommen de første 30 dage af sygefraværet. Det samme gælder, hvis lønmodtageren er fraværende for at deltage i behandling.

Arbejdsgiver kan lave en aftale med lønmodtageren efter sygedagpengelovens § 56 om, at arbejdsgiver kan få udbetalt refusion af sygedagpenge i arbejdsgiverperioden. Aftalen skal godkendes af kommunen, som udbetaler sygedagpenge til arbejdsgiveren de første 30 dage af sygefraværet. Det er det, der hedder en § 56-aftale.

Sygedagpengeloven

Betingelser for en aftale

Arbejdsgiveren og lønmodtageren kan lave en aftale efter sygedagpengelovens § 56 - enten til fravær på grund af sygdom eller fravær på grund af behandling.

Hvis aftalen skal dække fravær på grund af sygdom, skal lønmodtagerens sygdomsrisiko være væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse. Samtidigt skal fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst ti fraværsdage inden for et år.

Hvis aftalen skal gælde fravær til behandling, skal en indlæggelse eller behandling være besluttet på ansættelsestidspunktet.

Betingelserne kan også opfyldes ved, at arbejdsgiver har udbetalt sygedagpenge eller løn på grund af lidelsen i 21 dage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.

Kommunen skal godkende aftalen.

Hvordan dokumenteres det, at behandlingen er besluttet på ansættelsestidspunktet?

§ 56-aftaler til behandling kan kun handle om fravær til lægelig anbefalet behandling. Derfor er det en betingelse, at en læge har konstateret, at der er et behov for behandling.

Behandlingen er besluttet på det tidspunkt, hvor den behandlende læge og lønmodtageren beslutter, at en behandling skal starte. Hvis der er tvivl om, hvornår behandlingen er besluttet, kan kommunen spørge lægen.

Det er ikke er krav for § 56-aftaler, at lønmodtageren har fortalt arbejdsgiveren om en planlagt behandling, inden ansættelsen begynder.

Betingelserne for en aftale var ikke opfyldt

Sagen i principafgørelse 89-17 handler om en lønmodtager, der skulle have fri for at deltage i fertilitetsbehandling. Hun lavede en § 56-aftale med sin arbejdsgiver, men kommunen kunne ikke godkende aftalen, fordi behandlingen ikke var besluttet på tidspunktet for ansættelsen.

Arbejdsgiveren klagede over kommunens afgørelse. Han mente, at aftalen skulle godkendes på grund af væsentlig forøget sygdomsrisiko.

Ankestyrelsen vurderede, at lønmodtageren ikke havde en forøget sygdomsrisiko.

Barnløshed kan skyldes en langvarig eller kronisk lidelse, men lønmodtagerens fravær skyldtes ikke uarbejdsdygtighed på grund af en sådan lidelse. Hun havde ikke en forhøjet risiko for fravær på grund af uarbejdsdygtighed, fordi hendes barnløshed, ikke i sig selv medførte uarbejdsdygtighed.

Fraværet skyldtes i stedet behandlingen for at blive gravid.

Betingelserne for at indgå en § 56-aftale til behandling var ikke opfyldt. Det var de ikke, fordi lønmodtageren havde været ansat i en længere periode, inden beslutningen om at hun skulle have behandling for at blive gravid.

Ankestyrelsens principafgørelse 89-17 om sygedagpenge - § 56-aftale – fertilitetsbehandling

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring