Gå til indhold

Eksempel 6 fra en sag

Eksempel 6 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.

I en sag havde kommunen afgjort, at en borgers kontanthjælp skulle stoppes.

Borgeren havde oplyst, at han var flyttet fra sin tidligere samlever og ville tage på ferie i uge 41 og 42. Han vidste ikke, hvor han skulle bo efter ferien, men det ville nok være rundt omkring hos venner og måske på vandrerhjem.

Kommunens afgørelse kom mandag i uge 42. Kommunen begrundede blandt andet sin afgørelse med, at borgeren havde tilsidesat sin oplysningspligt om sine bopælsforhold og standsede hjælpen på grund af borgers manglende medvirken.

Ankestyrelsen vurderede, at borgeren ikke havde tilsidesat sin oplysningspligt, og at kommunen ikke kunne træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

Vi lagde blandt andet vægt på, at kommunens afgørelse lå før det tidspunkt, hvor borgeren angav at ville vide mere om sit fremtidige opholdssted. Vi bemærkede, at kommunen ikke kan stoppe allerede bevilget hjælp, kun fordi borgeren ikke vil medvirke til at oplyse sagen.

Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvilken betydning den eller de manglede oplysninger har for sagen.

Tilbage til artiklen "Om at have eller skaffe oplysninger i en sag 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring