Gå til indhold

Nyheder 2014

Her kan du finde nyheder fra Ankestyrelsen 2014

Landsretten slår fast, at Ankestyrelsen skal godkende engangsbetaling efter arbejdsskade

08.07.2014

Et forsikringsselskab kan ikke selv beslutte at udbetale erstatningen efter en arbejdsskade som et engangsbeløb. Det kan kun Ankestyrelsen beslutte, slår Østre Landsret fast.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen juli 2014

08.07.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i principielle sager om bl.a. ret til samvær med barn, diabeteskost som merudgift til voksne og erstatning for erhvervsevnetab efter arbejdsskade.

Ankestyrelsens behandling af Udbetaling Danmarks klagesager i 2013

02.07.2014

En gang om året skal Ankestyrelsen redegøre for sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Redegørelsen for 2013 er nu klar.

Antallet af førtidspensioner i 2013 er faldet, efter nye regler er indført

30.06.2014

Der blev tilkendt færre førtidspensioner i 2013, hvor der blev indført nye regler på området.

Rapport om sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen

30.06.2014

En rapport fra Kammeradvokaten har sat fokus på sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen. Nogle sager bliver genoptaget. Borgere skal henvende sig til Arbejdsskadestyrelsen, hvis de vil have genoptaget deres sag.

Ankestyrelsen København har fået ny adresse

25.06.2014

Pladsen er blevet for trang i Amaliegade og på Borups Allé og derfor samles Ankestyrelsen København i lokaler på Teglholmsgade 3, 2450 København SV.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen juni 2014

13.06.2014

Ankestyrelsen har på et møde i juni 2014 truffet principielle afgørelser i sager om arbejdsskade og merudgifter.

Mød Antidiskriminationsenheden på folkemødet på Bornholm

13.06.2014

Den 13. og 14. juni kan du møde Antidiskriminationsenheden på folkemødet på Bornholm. For i samarbejde med C:NTACT besøger vi blandt andre Institut for Menneskerettigheder, Dansk Blindesamfund og Spejderne i Danmark. I programmet, som du finder i slutningen af denne nyhed, kan du se dato, tid og sted.

Færre borgere overnatter på landets bosteder

11.06.2014

I løbet af de sidste par år er der kommet lidt færre brugere af landets herberger og forsorgshjem. Brugerne overnatter til gengæld flere dage på bostederne, viser den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen maj 2014

28.05.2014

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i en række sager om de nye regler på beskæftigelsesområdet.

Fejl i hver fjerde afgørelse om tilskud til hjælp i hverdagen

27.05.2014

Nogle borgere har nedsat funktionsevne. De kan have ekstra udgifter til at klare hverdagsting som vask eller kørsel. Derfor kan de søge om tilskud fra kommunen. Ankestyrelsen har gennemgået en række kommunale afgørelser om tilskud og fundet fejl i næsten hver fjerde.

Stop for adoptioner fra Nigeria

29.04.2014

Ankestyrelsens Familieretsafdeling har meddelt AC Børnehjælp, at organisationen ikke længere må formidle adoptioner fra Nigeria. Det skyldes flere oplysninger om situationen i Nigeria.

Uændret antal tilkendelser af førtidspension

25.04.2014

I første kvartal 2014 blev 1.083 personer tilkendt førtidspension. Tallet er på niveau med tallene for de forudgående kvartaler.

Vestre Landsret enig i Ankestyrelsens afgørelse om tabt erhvervsevne

24.04.2014

Ankestyrelsen havde i en konkret sag vurderet, at en mands erhvervsevne efter en arbejdsskade var nedsat med under 15 procent. Den vurdering er både by- og landsretten enige i.

Flere nydanskere består afgangsprøver i dansk og matematik

15.04.2014

Indvandrere og efterkommere klarer sig bedre i skolen end for få år siden. Det viser nye tal fra regeringens nationale integrationsbarometer.

Det er en arbejdsskade, når en dagplejer kommer til skade under snerydning

08.04.2014

Ankestyrelsen skal i en konkret sag behandle det som en arbejdsskade, når en dagplejer kommer til skade under grusning i forbindelse med snefald. Det har Vestre Landsret slået fast i en dom.

Indvandrere lever længst

07.04.2014

Den nyeste udgave af ”Tal og tendenser” indeholder blandt andet nyheden om, at indvandrere lever længst.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen april 2014

03.04.2014

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i tre sager om rehabiliteringsplan og samarbejdet mellem rehabiliteringsteamet og kommunen.

Store forskelle på kommunernes succes med at få nydanskere i uddannelse og arbejde

02.04.2014

Nye analyser viser, at der er markant forskel på kommunernes integrationsresultater – selv når der tages højde for kommunernes rammevilkår. Undersøgelserne fokuserer blandt andet på, hvordan nydanskere klarer sig i skolen, på ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet.

Nye anbefalinger til bedre behandling af unge kriminelle

21.03.2014

Ankestyrelsen kommer i en ny rapport med en række anbefalinger til kommunernes behandling af mistænkte kriminelle unge eller børn. Rapporten samler erfaringerne fra tidligere rapporter.

Kommuner er ikke hurtige nok til at hjælpe kriminelle børn og unge

21.03.2014

I næsten halvdelen af en række sager følger kommunerne ikke reglerne for, hvad de skal gøre for at hjælpe kriminelle børn og unge. En ny rapport fra Ankestyrelsen viser, at det blandt andet kniber med at få lavet foreløbige handleplaner i tide.

Reglerne bliver ikke fulgt i syv procent af sagerne om løntilskud og virksomhedspraktik

17.03.2014

Landets kommuner overholder ikke altid reglerne om løntilskud. Ankestyrelsen har i en undersøgelse set nærmere på 111 sager om løntilskud og virksomhedspraktik. Undersøgelsen viser, at reglerne ikke bliver fulgt i syv procent af sagerne.

Stort fald i antallet af tilkendte førtidspensioner i 2013

14.03.2014

Kommunerne tilkendte i 2013 5.687 førtidspensioner. Det er et markant fald i forhold til tidligere år, hvor antallet har varieret mellem 14.500 og 17.500 tilkendelser.

Vestre Landsret giver Ankestyrelsen ret i sag om tabt erhvervsevne

12.03.2014

I en konkret sag har Ankestyrelsen afgjort, at en borgers tab af erhvervsevne skyldtes andet end en arbejdsulykke. Den afgørelse har Vestre Landsret netop sagt god for.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

04.03.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om erhvervsevnetab i en arbejdsskadesag, hvor en fleksjobber havde et tab af erhvervsevne på lidt under 15 %

AC Børnehjælp kan fortsætte formidlingen af adoptioner

28.02.2014

AC Børnehjælp skal få hjælp til at rette op på de mangler, Ankestyrelsens Familieretsafdelings tilsyn i 2013 har vist. AC Børnehjælp er fortsat under tæt tilsyn og kan fortsætte formidlingen af adoptioner.

Hver tredje plejefamilie vil gerne adoptere deres plejebørn

27.02.2014

Ankestyrelsens seneste velfærdsundersøgelse har fokus på plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebørn. Undersøgelsen handler også om plejeforældres og adoptanters kendskab til de biologiske forældre.

Kommunerne bruger sjældent lokalt fastsatte serviceniveauer i afgørelser

20.02.2014

I en ny praksisundersøgelse undersøger Ankestyrelsen, hvordan kommunerne bruger muligheden for at fastsætte serviceniveauer og inddrage økonomiske hensyn, når de træffer afgørelser om hjælp efter serviceloven.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

11.02.2014

Ankestyrelsen har truffet sin første afgørelse om fleksjob efter reformen af fleksjob og førtidspensionsområdet

AC Børnehjælp fortsætter formidling af adoptioner indtil videre

05.02.2014

Ankestyrelsen har meddelt AC Børnehjælp, at organisationen kan fortsætte adoptionsformidling. Der er dog den begrænsning, at AC Børnehjælp ikke må tage mod nye ansøgere.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring