Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen april 2014

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i tre sager om rehabiliteringsplan og samarbejdet mellem rehabiliteringsteamet og kommunen.

I den første sag var kommunens afgørelse ugyldig, fordi kommunen ikke havde forelagt en sag for rehabiliteringsteamet på ny. Kommunen fulgte ikke rehabiliteringsteamets indstilling og skulle derfor inden afgørelsen forelægge sagen for rehabiliteringsteamet igen.

Læs principafgørelse 20-14

Den anden sag blev hjemvist til kommunen, fordi kommunen skulle udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder indhente den praktiserende læges vurdering, inden kommunen igen traf afgørelse om revalidering.

Læs principafgørelse 21-14

Den tredje sag slog fast, at en borger, der søger om førtidspension på det foreliggende grundlag, skal indkaldes til mødet i rehabiliteringsteamet. Hvis borgeren ikke har været indkaldt til mødet i rehabiliteringsteamet, er kommunens efterfølgende afgørelse som udgangspunkt ugyldig.

I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg dog, at kommunens afgørelse om afslag på førtidspension kunne opretholdes.  Udvalget vurderede, at det kunne udelukkes, at borgerens manglende deltagelse på rehabiliteringsteamets møde havde haft betydning for afgørelsens resultat.

Læs principafgørelse 22-14

Samtlige nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

20-14 om fleksjob – rehabiliteringsteam – genforelæggelse – ugyldighed – garantiforskrift

21-14 om revalidering – rehabiliteringsplan – forberedende del – praktiserende læges vurdering – ugyldighed – garantiforskrift

22-14 om førtidspension – foreliggende grundlag – rehabiliteringsteam – møde – garantiforskrift

23-14 om arbejdsskade – ulykke – til og fra arbejde – anerkendelse

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:

  • 134-09 og 85-11 om brystkræft som følge af natarbejde har ikke længere vejledningsværdi, da de beskriver en forelæggelsespraksis, der ikke er i overensstemmelse med den nyeste lægevidenskabelige viden.
  • C-37-01 kasseres, da budskabet i principafgørelsen ikke længere gælder.
  • U-7-89 erstattes af 23-14.
  • 215-11 kasseres, da aktivlovens regler om formue og engangsbeløb ved kritisk sygdom er ændret.

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring