Gå til indhold

Ankestyrelsens behandling af Udbetaling Danmarks klagesager i 2013

En gang om året skal Ankestyrelsen redegøre for sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Redegørelsen for 2013 er nu klar.

Den årlige statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over Udbetaling Danmark er nu klar.

Ankestyrelsen skal en gang om året redegøre for sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Det sker ud fra de sager, som der er klaget over til Ankestyrelsen.

Den årlige redegørelse fra Ankestyrelsen skal indeholde statistik over de ankede sager og årsagerne til, at Ankestyrelsen ikke stadfæster Udbetaling Danmarks afgørelser.

Rapporten for 2013 består af statistik over modtagne og afgjorte sager på Udbetaling Danmarks område.

Ankestyrelsen har i 2013 primært afviklet sager, som er afgjort af kommunerne eller Pensionsstyrelsen. Vi har derfor i 2013 kun ændret eller hjemvist et begrænset antal sager, hvor Udbetaling Danmark har truffet afgørelse i første instans.

Rapporten berører nogle generelle emner. Det er blandt andet Udbetaling Danmarks standardafgørelser og de såkaldte reelt enlig-sager.

Rapporten konkluderer, at der ikke har været et tilstrækkeligt statistisk grundlag til at kunne redegøre nærmere om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.

Læs hele rapporten.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring