Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om erhvervsevnetab i en arbejdsskadesag, hvor en fleksjobber havde et tab af erhvervsevne på lidt under 15 %

Når en person efter en arbejdsskade er tilkendt fleksjob, skal erhvervsevnetabet fastsættes efter § 17a. Erstatningen kan fastsættes for et blivende erhvervsevnetab på 15 %, selv om lønnedgangen er lidt mindre end 15 %.

Princippet i U-19-04 gælder derfor også ved fastsættelse af erhvervsevnetab efter § 17a.

I den konkrete sag var skadelidte tilkendt fleksjob, og havde en dokumenteret lønnedgang på 13,4 % efter overgangen til fleksjob.

Læs principafgørelse 15-14


Ankestyrelsen har behandlet en række sager om enkeltudgifter efter aktivlovens § 81

I sagerne tager Ankestyrelsen blandt andet stilling til spørgsmålene om borgerens rådighedsbeløb, udgiftens forudsigelighed og betydningen af en afdragsordning.

Læs principafgørelse 17-14
Læs principafgørelse 18-14
Læs principafgørelse 19-14


Samtlige nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

11-14 om hjælpemiddel – personkreds – lidelsens karakter – briller – kontaktlinser – sygdomsbetinget dobbeltsyn – medfødt lidelse

12-14 om børnebidrag – underholdsbidrag – forældelse – afbrydelse af forældelse – opkrævning

13-14 om arbejdsskade – ulykke – personkreds – uddannelsesøgende – praktikophold i Norge

14-14 om barseldagpenge – beskæftigelseskrav – nyuddannet – fraværsperiodens begyndelse

15-14 om arbejdsskade – erhvervsevnetab – fleksjob

16-14 om arbejdsskade – private forhold – ildebefindende – arbejdets forhold

17-14 om aktivloven – enkeltudgifter – forudsigelighed

18-14 om aktivloven – enkeltudgifter – afdragsordning

19-14 om aktivloven – enkeltudgifter – rådighedsbeløb


Rettelse til principafgørelse 6-14

Ankestyrelsen brugte i principafgørelse 6-14 fejlagtigt formuleringen ”Det følger af Ankestyrelsens praksis, at arbejdsevnen skal være nedsat med mindst halvdelen, for at man kan være berettiget til fleksjob.” Denne formulering er nu fjernet fra principafgørelsen i erkendelse af, at den kunne give anledning til misfortolkning.

Læs principafgørelse 6-14


Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:

O-75-98 og C-4-08 er erstattet af 77-11

C-42-06 erstattes af 10-14

O-53-99 og C-12-99 erstattes af 11-14

D-2-92 erstattes af 14-14

U-4-93 og U-5-93 erstattes af 16-14

A-30-03, A-30-08 og O-40-97 erstattes af 17-14

O-73-95 erstattes af 19-14

Du kan finde Ankestyrelsens søgeside via dette link

 


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring