Ankestyrelsens principmeddelelser

Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principmeddelelser.

Bindende retskilder for kommunerne

En principafgørelse er en bindende retskilde, som blandt andet kommunerne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal bruge ved afgørelser i tilsvarende sager.

Ankestyrelsens principafgørelser er derved en praktisk rettesnor for senere afgørelser i kommuner og andre underinstanser.

Ankestyrelsen afgør, om en klagesag kan blive en principafgørelse

Ankestyrelsen vurderer, om en afgørelse er så principiel eller generel, at den skal udsendes som en principafgørelse. En sag er for eksempel egnet, hvis der er tvivl om, hvorvidt en lovregel er brugt rigtigt, eller hvis vi skønner, at en afgørelse får betydning for praksis på området.

Sidst opdateret 13.11.2019