Gå til indhold

Temaer for principmeddelelser 2021

Ankestyrelsen vil i 2021 fokusere på principmeddelelser inden for følgende overordnede temaer:
 • Arbejdsskade
  o Tilbagebetaling
  o Samkørsel til og fra kursus
  o Behandlingsudgifter
  o Forældelse
  o Selvstændige erhvervsdrivende
  o Mén ved ændret bevægemønster

 • Anbringelse af børn og unge
  o Ændring af anbringelsessted
  o Partsstatus for netværkspersoner
  o Formandsafgørelser i børnesager
  o Tvangsadoptionssager

 • Samlivskrav ved stedbarnsadoption i surrogatsager
 • Sygedagpenge, herunder spørgsmål om sygedagpenge ved varig nedsættelse af arbejdsevne
 • Tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven
 • Hjælpemidler 

Sidst opdateret 09.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring