Gå til indhold

Flere nydanskere består afgangsprøver i dansk og matematik

Indvandrere og efterkommere klarer sig bedre i skolen end for få år siden. Det viser nye tal fra regeringens nationale integrationsbarometer.

Næsten 9 ud af 10 elever med ikke-vestlig baggrund fik karakteren 2 eller derover ved afgangsprøverne i 9. klasse i 2013. Helt præcis 87 procent af eleverne med ikke-vestlig baggrund fik 2 eller over. Det er en stigning på 10 procentpoint i forhold til resultaterne i 2011.

Tallene kan læses i regeringens nationale integrationsbarometer. Det er netop opdateret med tal for, hvordan det går med integrationen i forhold til uddannelse, arbejde, forsørgelse og kriminalitet.

Barometeret viser også, at flere nydanskere gennemfører en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det gælder begge køn.

Der er dog især sket en stigning blandt de unge mænd med ikke-vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse. I 2011 var det 42 procent, mens tallet i 2013 var steget til 47 procent.

Se integrationsbarometeret

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring