Gå til indhold

Nye anbefalinger til bedre behandling af unge kriminelle

Ankestyrelsen kommer i en ny rapport med en række anbefalinger til kommunernes behandling af mistænkte kriminelle unge eller børn. Rapporten samler erfaringerne fra tidligere rapporter.

Landets kommuner skal blive bedre til at inddrage kriminelle børn og unges netværk. Det er en af anbefalingerne i en ny rapport fra Ankestyrelsen.

Styrelsen har de seneste tre år set nærmere på kommunernes indsats for at hjælpe børn og unge, der er mistænkt for kriminalitet.

Den nyeste samlerapport giver et overblik over konklusionerne fra de tre rapporter, og Ankestyrelsen kommer også med en række anbefalinger.

Kommunerne skal blandt andet blive bedre til at afdækkebehov og vanskeligheder hos barnet eller den unge og familien. Derudover anbefaler Ankestyrelsen i rapporten, at kommunerne handler hurtigere, løbende vurderer behovene og vurderer, om der skal gøres mere.

Læs hele rapporten: Kommunernes indsats på området for unge kriminelle, 2010-2013, og fremadrettet

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring