Rapport om sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen

En rapport fra Kammeradvokaten har sat fokus på sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen. Nogle sager bliver genoptaget. Borgere skal henvende sig til Arbejdsskadestyrelsen, hvis de vil have genoptaget deres sag.

Kammeradvokaten er kommet med en rapport om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen. I forlængelse af rapporten vil Arbejdsskadestyrelsen genoptage en række sager.

Læs mere om genoptagelse af sager på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. 

Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen. Derfor gennemgår Ankestyrelsen nu rapporten fra Kammeradvokaten nøje og vil i ankesagerne være særlig opmærksom på de forhold i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling, som Kammeradvokaten omtaler.

Borgere og andre, der efter rapporten vil have genoptaget en sag i Arbejdsskadestyrelsen, skal henvende sig direkte til Arbejdsskadestyrelsen.

Læs mere om rapporten fra Kammeradvokaten. 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 04/02 2015

Sidst opdateret 04/02 2015

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring