Gå til indhold

Mød Antidiskriminationsenheden på folkemødet på Bornholm

Den 13. og 14. juni kan du møde Antidiskriminationsenheden på folkemødet på Bornholm. For i samarbejde med C:NTACT besøger vi blandt andre Institut for Menneskerettigheder, Dansk Blindesamfund og Spejderne i Danmark. I programmet, som du finder i slutningen af denne nyhed, kan du se dato, tid og sted.

Antidiskriminationsenheden er sat i verden for at arbejde med at mindske diskrimination af nydanskere og mennesker med handikap. Vi kortlægger omfanget og typerne af diskrimination, gennemfører kampagner og koordinerer indsatser mod diskrimination. Vi hjælper også virksomheder, der ønsker at bekæmpe diskrimination på arbejdspladsen. Vi arbejder for at synliggøre, at alle har ret til at blive behandlet lige, og det sker blandt andet ved, at vi deltager i folkemødet denne weekend.

De tre ben i enhedens arbejde er altså:

Kortlægninger:
Der er brug for mere viden om, hvem der udsættes for diskrimination, og hvor det sker.
Derfor vil vi gennemføre kortlægninger af diskrimination.

Kampagner:
Der er brug for at flytte holdninger og oplyse om retten til ligebehandling.
Derfor vil vi udvikle målrettede kampagner.

Koordinering:
Der er allerede mange gode indsatser til bekæmpelse af diskrimination.
Men langt fra alle gode erfaringer bredes ud. Derfor vil vi fremme koordineringen af indsatser blandt kommuner og virksomheder, som vil bekæmpe diskrimination.

Om enheden

Siden 1. april har Antidiskriminationsenheden været en del af Ankestyrelsens organisation.

Antidiskriminationsenheden er oprettet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget: Et Danmark, der står sammen. Her står blandt andet, at ”Regeringen vil sikre lige muligheder og lige rettigheder for alle danske borgere. Diskrimination af enhver form er uacceptabel, uanset om det sker på baggrund af køn, seksuel orientering, etnicitet, religion eller handikap.”

Se flyer om Antidiskriminationsenheden
Se programmet for folkemødet
Følg Antidiskriminationsenheden på facebook

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring