Gå til indhold

Hver tredje plejefamilie vil gerne adoptere deres plejebørn

Ankestyrelsens seneste velfærdsundersøgelse har fokus på plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebørn. Undersøgelsen handler også om plejeforældres og adoptanters kendskab til de biologiske forældre.

En ud af tre plejefamilier ønsker at adoptere plejebarnet. Det viser en ny velfærdsundersøgelse fra Ankestyrelsen, der samtidig også giver et indblik i, hvorfor plejefamilierne vil adoptere.

Familierne giver to grunde til ønsket:

På den ene side har plejeforældre og barnet fået en tæt relation.

På den anden side har plejeforældrene et ønske om stabilitet og kontinuitet for barnet.

De plejefamilier, der ikke vil adoptere peger blandt andet på, at barnet har brug for kommunens støtte. En støtte der vil falde bort ved adoption.

En anden begrundelse er, at de ønsker at bevare en professionel relation til barnet. Desuden er en grund, at de biologiske forældre ikke ønsker at bortadoptere.

Kendskab til de biologiske forældre

De flest af adoptanterne og plejeforældrene er tilfredse med de informationer, de har fået om barnets biologiske forældre og grunden til, at børnene ikke er hos deres biologiske forældre.

Langt de fleste plejeforældre har kontakt til deres barns biologiske forældre, og det har plejebørnene også. Plejeforældrene oplever kontakten og samværet som overvejende positiv.

Blandt adoptanterne er der få, der har kendskab til barnets biologiske forældre i form af kontakt og samvær.

Læs hele velfærdsundersøgelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring