Gå til indhold

Færre borgere overnatter på landets bosteder

I løbet af de sidste par år er der kommet lidt færre brugere af landets herberger og forsorgshjem. Brugerne overnatter til gengæld flere dage på bostederne, viser den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen.

Der er kommet færre brugere af landets 73 botilbud som herberger og forsorgshjem de seneste par år. Det viser den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen.

I 2013 var der 6.122, der benyttede botilbuddene, mens tallet i 2009 var 6.250.

Statistikken viser også, at de lidt færre brugere i gennemsnit sover på landets bosteder i flere dage end for et par år siden. I 2009 overnattede hver enkelt bruger i gennemsnit 98 dage på et herberg eller et forsorgshjem. I 2013 sov hver enkelt bruger 111 dage i et botilbud.

Læs hele den nye årsstatistik

I statistikken kan du blandt andet også læse, der er tre gange så mange mandlige brugere af bostederne, som der er kvindelige brugere. Knap halvdelen af brugerne er mellem 30 og 49 år.

Og så viser en ny samkøring af registre, at næsten hver femte af brugeren af botilbud har været anbragt uden for hjemmet som barn eller ung.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring