AC Børnehjælp kan fortsætte formidlingen af adoptioner

AC Børnehjælp skal få hjælp til at rette op på de mangler, Ankestyrelsens Familieretsafdelings tilsyn i 2013 har vist. AC Børnehjælp er fortsat under tæt tilsyn og kan fortsætte formidlingen af adoptioner.

AC Børnehjælp må forsætte formidlingen af adoptioner. Der må dog ikke tilmeldes nye adoptanter.

Det er resultatet, efter AC Børnehjælp har fået ja til den genopretningsplan, organisationen har præsenteret for Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

En forudsætning for den fortsatte formidling er dog, at AC Børnehjælp finder det fornødne økonomiske grundlag for at implementere planen for genopretning.

Planen betyder, at AC Børnehjælp fortsat ikke må tage mod nye tilmeldinger.

Nødplanen forventes at blive gennemført i løbet af 2014.

Familieretsafdelingen fortsætter det tætte tilsyn med AC Børnehjælp.

Afgørelsen fra Ankestyrelsens Familieretsafdeling (pdf)

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 03/03 2014

Sidst opdateret 03/03 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring