Gå til indhold

Store forskelle på kommunernes succes med at få nydanskere i uddannelse og arbejde

Nye analyser viser, at der er markant forskel på kommunernes integrationsresultater – selv når der tages højde for kommunernes rammevilkår. Undersøgelserne fokuserer blandt andet på, hvordan nydanskere klarer sig i skolen, på ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet.

Fem nye benchmarkinganalyser viser, at der er stor forskel på kommunernes resultater, når det handler om at få nydanskere i uddannelse og arbejde.

Tre mål for integrationssucces

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har gennemført analyserne for Ankestyrelsen. Analyserne er et led i regeringens fokus på at forbedre integrationsindsatsen.

Analyserne ser på tre mål for integrationssucces: Nydanske elever skal afslutte 9. klasses afgangsprøver med karakteren 2 eller mere i gennemsnit, unge skal færdiggøre en ungdomsuddannelse, og voksne, som står uden arbejde, skal i job eller uddannelse inden for tre år.

Kommunerne har forskellige vilkår

I de fem analyser bliver der bliver taget højde for de forskellige rammevilkår i landets kommuner. Nogle kommuner har for eksempel mange ressourcestærke indvandrere og efterkommere, der har lettere ved at komme i uddannelse eller arbejde end andre indvandrere og efterkommere.

I analyserne er der således blandt andet taget højde for indvandrere og efterkommeres helbred, uddannelsesbaggrund og opholdstid i Danmark.
KORA’s rapporter, Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet og Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet, kan findes på KORA’s hjemmeside.

Læs rapporterne her.

Ankestyrelsen har endvidere udarbejdet et faktaark om benchmarkinganalyserne af kommunernes integrationsindsats. 

Læs faktaark om benchmarkinganalyserne af kommunernes integrationsindsats (pdf).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring