Gå til indhold

Vestre Landsret giver Ankestyrelsen ret i sag om tabt erhvervsevne

I en konkret sag har Ankestyrelsen afgjort, at en borgers tab af erhvervsevne skyldtes andet end en arbejdsulykke. Den afgørelse har Vestre Landsret netop sagt god for.

Det var ikke kun en arbejdsulykke, der i en konkret sag betød, at en borger ikke kunne arbejde mere.

Ankestyrelsen havde i den konkrete sag vurderet, at en borger i forvejen havde ryglidelser. Derudover havde borgeren efter arbejdsskaden været udsat for en skiulykke. Ulykken medførte gener, der heller ikke havde sammenhæng med arbejdsskaden.

Derfor var det ikke kun ulykken på arbejdet, der førte til tabet af erhvervsevne.

Ankestyrelsen vurderede, at arbejdsulykken havde ført til et erhvervsevnetab på under 15 procent. Den afgørelse var borgeren ikke enig i og gik derfor rettens vej.

Sagen har været prøvet ved byretten og nu også Vestre Landsret. Begge retter gav Ankestyrelsen ret i afgørelsen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring