Gå til indhold

Reglerne bliver ikke fulgt i syv procent af sagerne om løntilskud og virksomhedspraktik

Landets kommuner overholder ikke altid reglerne om løntilskud. Ankestyrelsen har i en undersøgelse set nærmere på 111 sager om løntilskud og virksomhedspraktik. Undersøgelsen viser, at reglerne ikke bliver fulgt i syv procent af sagerne.

Der findes regler for, hvornår og hvordan landets kommuner må benytte sig af løntilskud. De bliver dog ikke altid fulgt. Det viser en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen. 

I syv procent af de gennemgåede sager har kommunerne ikke overholdt reglerne.

Har undersøgt 111 sager

Ankestyrelsen har undersøgt, hvad 12 kommuner gør i behandlingen af i alt 111 sager om løntilskud og virksomhedspraktik.

Ifølge loven skal kommunerne blandt andet undersøge flere ting, før der kan siges ja til at ansætte medarbejdere i løntilskud eller virksomhedspraktik.

For det første skal der være et rimeligt forhold mellem medarbejdere uden løntilskud, medarbejdere med tilskud og personer i virksomhedspraktik.

For det andet skal ansættelse i løntilskud betyde en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere i den konkrete virksomhed. Endelig har de ansatte ifølge reglerne krav på at blive hørt i forbindelse med løntilskud og virksomhedspraktik.

Må ikke erstatte ordinært ansatte

Reglerne skal sikre, at der ved løntilskud eller virksomhedspraktik ikke sker en fortrængning af ordinært ansatte. Virksomhederne skal ikke kunne erstatte medarbejdere med personer, der får en eller anden form for tilskud.

Fortrængning betyder med andre ord, at ordinært ansatte medarbejdere bliver erstattet af medarbejdere med offentligt tilskud til lønnen.

Ankestyrelsens undersøgelse viser, at reglerne ikke bliver overholdt i otte af de 111 sager. Det svarer til syv procent af sagerne.

Loven bliver fulgt i 64 af sagerne, det vil sige 58 procent af sagerne
I de sidste sager mangler der så væsentlige oplysninger, at det ifølge Ankestyrelsen er umuligt at afgøre, om kommunerne følger reglerne.

Ankestyrelsen anbefaler derfor, at kommunerne bliver bedre til at belyse sagerne. Ankestyrelsen kommer i undersøgelsen også med flere forslag til, hvordan blanketterne til virksomhedspraktik og løntilskud kan gøres bedre.

Læs hele undersøgelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring