Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen frikendt i dom fra Højesteret

08.11.2013

Ankestyrelsen frikendt i dom fra Højesteret.

Principafgørelser fra Ankestyrelsen oktober 2013

04.11.2013

Læs de nyeste Principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Østre Landsret har tiltrådt Ankestyrelsens afgørelse om fradrag i erstatning for tab af erhvervsevne

01.11.2013

Ankestyrelsens har fået medhold i sag om afgørelse om tabet af erhvervsevne som følge af en ulykke.

Anbringelsesstatistikken 2012: Færre anbragte børn og unge i 2012

11.10.2013

I 2012 afgjorde kommunerne færre sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Der blev samtidig effektueret færre anbringelser.

Mange af de tidligere nævnssager er afgjort hurtigere end forventet

03.10.2013

30 procent har fået en afgørelse.

Udveksling af oplysninger i overgrebssager

02.10.2013

Ankestyrelsen har skrevet en pjece om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt udveksling af oplysninger i børnehuse.

Ny klagestruktur på det sociale og beskæftigelsesmæssige område

15.05.2013

Folketinget har i går vedtaget lovforslag L 158 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring