Gå til indhold

Lille fald i antallet af brugere på landets bosteder

Antallet af brugere af bosteder faldt fra 2014 til 2015. Samtidig opholder brugerne sig længere tid på landets bosteder og herberger, viser den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen.

Der er kommet lidt færre brugere på landets 72 botilbud – typisk herberger og forsorgshjem. Den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen viser, at der er et lille fald i antallet af brugere fra 6.362 i 2014 til 6.236 brugere i 2015. Det svarer til, at 126 færre personer har benyttet et botilbud eller herberg. Et ophold varer i gennemsnit 58 dage. Cirka 20 procent af opholdene varer et døgn.

Statistikken viser også, at 1/3 af brugerne er førstegangsbrugere. Andelen af gengangere er også 1/3.  Af alle brugere udgjorde kvinderne 1/4. Kvinderne havde flere lange ophold end mændene.

I 58 procent af alle ophold kom brugerne på eget initiativ, mens 18 procent af opholdene udgjordes af brugere, der var blevet henvist fra en kommune eller et andet § 110-botilbud.

Læs hele botilbudsstatistik 2015

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring