Gå til indhold

Ny ansøgningsrunde til Task forcen på handicapområdet

Nu udbyder Task forcen på handicapområdet igen et langt analyseforløb. Kommuerne kan frem til den 18. maj 2016 klokken 12 søge om forløb på enten børne- eller voksenhandicapområdet.

Kommuner kan frem til den 18. maj 2016 søge om et forløb med Task forcen på handicapområdet. Task forcen hjælper den enkelte kommune med at sætte fokus på styrker og udfordringer i sagsbehandlingen på handicapområdet for enten børn eller voksne.

Det sker gennem en juridisk og en socialfaglig gennemgang af en række af kommunens sager på handicapområdet. Gennemgangen bliver suppleret af interviews med:

  • Forskellige dele af ledelsen
  • Sagsbehandlere
  • Samarbejdspartnere fra forvaltningen
  • Samarbejdspartnere fra kommunale tilbud
  • Handicaprådet
  • Borgere med handicap og pårørende.

Ud fra gennemgangen af sager og interviewene skriver Task forcen en rapport med anbefalinger til, hvor kommunen med fordel kan sætte ind for at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet.

Første forløb efter sommerferien

Forløbet begynder i august 2016 og varer i cirka fem måneder. Kommunen kan også aftale et forløb, der varer halvandet år. Efter de halvandet år undersøger Ankestyrelsen en række sager for at måle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Task forcen på handicapområdet er et frivilligt tilbud til kommuner og er finansieret af satspuljen.

Den er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen og løber fra 2015 til 2017. Task forcen gennemfører i alt seks lange analyseforløb i perioden.

Ansøgningsfristen er den 18. maj 2016 klokken 12.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring