Gå til indhold

Flere førtidspensionister i 2015

12 procent flere fik førtidspension i 2015 end i 2014, viser Ankestyrelsens årsstatistik. Den viser også, at gennemsnitsalderen for førtidspensionister i 2015 var 48,1 år.

I 2015 fik 6.912 ansøgere tilkendt førtidspension. Det er en stigning på 12 procent i forhold til 2014. Antallet af tilkendelser er fortsat lavt sammenlignet med før lovændringen i 2013. I 2011 var der eksempelvis 15.969 nye tilkendelser af førtidspension.

Gennemsnitalderen for en ny førtidspensionist er stadig stigende

Den gennemsnitlige alder for nye førtidspensionister er steget fra 45,8 år i 2011 til 48,1 år i 2015.

Sammenlignet med 2011 er der i 2015 en større andel af nye førtidspensionister i aldersgrupperne 50-59 år og 60-64 år, mens der er kommet færre nye førtidspensionister i aldersgrupperne fra 20-49 år.

Det skal ses i sammenhæng med de nye regler, der betyder, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension.

Seniorførtidspension bliver oftest tilkendt på baggrund af en bevægeapparatssygdom.

Den største gruppe af tilkendelser af seniorførtidspension er personer med sygdom i bevægeapparatet. I 2015 var 39 procent af tilkendelserne af seniorførtidspension på baggrund af en bevægeapparatssygdom.

Sammensæt selv statistikkens tal

De nye tal om førtidspensioner kan du finde på Tal fra Ankestyrelsen. Her kan alle lave udtræk om blandt andet førtidspensionisters:

  • diagnose
  • alder
  • køn
  • uddannelse
  • bopælskommune.

Læs hele statistikken for 2015

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring