Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 marts 2014

01.04.2014

Årets første nummer af Nyt fra Ankestyrelsen markerer en ny måde at udgive nyhedsbrevet på. Vi samler ikke længere artiklerne som en pdf, som dels er svær at søge efter emneord i, dels ikke er tilgængelig for synshandicappede. I stedet ligger artiklerne på hjemmesiden under relevante fagområder, som du kan se herunder.

Nye anbefalinger til bedre behandling af unge kriminelle

21.03.2014

Ankestyrelsen kommer i en ny rapport med en række anbefalinger til kommunernes behandling af mistænkte kriminelle unge eller børn. Rapporten samler erfaringerne fra tidligere rapporter.

Kommuner er ikke hurtige nok til at hjælpe kriminelle børn og unge

21.03.2014

I næsten halvdelen af en række sager følger kommunerne ikke reglerne for, hvad de skal gøre for at hjælpe kriminelle børn og unge. En ny rapport fra Ankestyrelsen viser, at det blandt andet kniber med at få lavet foreløbige handleplaner i tide.

Reglerne bliver ikke fulgt i syv procent af sagerne om løntilskud og virksomhedspraktik

17.03.2014

Landets kommuner overholder ikke altid reglerne om løntilskud. Ankestyrelsen har i en undersøgelse set nærmere på 111 sager om løntilskud og virksomhedspraktik. Undersøgelsen viser, at reglerne ikke bliver fulgt i syv procent af sagerne.

Stort fald i antallet af tilkendte førtidspensioner i 2013

14.03.2014

Kommunerne tilkendte i 2013 5.687 førtidspensioner. Det er et markant fald i forhold til tidligere år, hvor antallet har varieret mellem 14.500 og 17.500 tilkendelser.

Vestre Landsret giver Ankestyrelsen ret i sag om tabt erhvervsevne

12.03.2014

I en konkret sag har Ankestyrelsen afgjort, at en borgers tab af erhvervsevne skyldtes andet end en arbejdsulykke. Den afgørelse har Vestre Landsret netop sagt god for.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

04.03.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om erhvervsevnetab i en arbejdsskadesag, hvor en fleksjobber havde et tab af erhvervsevne på lidt under 15 %

AC Børnehjælp kan fortsætte formidlingen af adoptioner

28.02.2014

AC Børnehjælp skal få hjælp til at rette op på de mangler, Ankestyrelsens Familieretsafdelings tilsyn i 2013 har vist. AC Børnehjælp er fortsat under tæt tilsyn og kan fortsætte formidlingen af adoptioner.

Hver tredje plejefamilie vil gerne adoptere deres plejebørn

27.02.2014

Ankestyrelsens seneste velfærdsundersøgelse har fokus på plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebørn. Undersøgelsen handler også om plejeforældres og adoptanters kendskab til de biologiske forældre.

Kommunerne bruger sjældent lokalt fastsatte serviceniveauer i afgørelser

20.02.2014

I en ny praksisundersøgelse undersøger Ankestyrelsen, hvordan kommunerne bruger muligheden for at fastsætte serviceniveauer og inddrage økonomiske hensyn, når de træffer afgørelser om hjælp efter serviceloven.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

11.02.2014

Ankestyrelsen har truffet sin første afgørelse om fleksjob efter reformen af fleksjob og førtidspensionsområdet

AC Børnehjælp fortsætter formidling af adoptioner indtil videre

05.02.2014

Ankestyrelsen har meddelt AC Børnehjælp, at organisationen kan fortsætte adoptionsformidling. Der er dog den begrænsning, at AC Børnehjælp ikke må tage mod nye ansøgere.

Første kursus for religiøse forkyndere var velbesøgt

04.02.2014

Der var et pænt fremmøde ved Ankestyrelsens første kursus i dansk familieret for religiøse forkyndere i Danmark. Der bliver holdt fire kurser om året for forkyndere.

Ankestyrelsen behandler fortsat svar fra AC Børnehjælp

29.01.2014

Sagsbehandlingen af AC Børnehjælps svar til Ankestyrelsen er stadig i gang.

Ankestyrelsen får ret i, at skuldersygdom ikke skal anerkendes som en arbejdsskade

22.01.2014

Ankestyrelsen afviste i konkret sag at anerkende en skulderlidelse. En borger havde fået en skulderlidelse, der står på listen over erhvervssygdomme, men han opfyldte ikke betingelserne for at få anerkendt lidelsen. Vestre Landsret har sagt god for Ankestyrelsens afgørelse.

Østre Landsret giver Ankestyrelsen ret i afgørelse om forældelse

22.01.2014

En borgers sag om erstatning for en fodskade var forældet, og der var ikke grund til at se bort fra forældelsesfristen. Ny dom giver Ankestyrelsen ret i afgørelse.

Ankestyrelsens hjemmeside lukker i weekenden

15.01.2014

En omlægning af netværket betyder, at Ankestyrelsens hjemmeside er lukket i weekenden 18. og 19. januar 2014.

Nyt om AC Børnehjælp

10.01.2014

AC Børnehjælp har i dag modtaget en agterskrivelse fra Ankestyrelsen. AC Børnehjælp kan indtil videre fortsætte som nu.

Kommunerne følger reglerne i de fleste sager om nej til kontanthjælp pga. formue

09.01.2014

Kommunerne følger reglerne i langt de fleste sager, hvor borgere har formue og derfor får nej til at modtage kontanthjælp. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen offentliggør nye Principafgørelser

03.01.2014

Afgørelse om beregning af tab af erhvervsevne, når sikrede efter en arbejdsskade i Danmark flytter til et andet EU-land

Ankestyrelsen holder julelukket

23.12.2013

Ankestyrelsen holder lukket mellem jul og nytår og åbner igen 2. januar 2014 klokken 9.

Nye regler for tilsyn med sociale døgntilbud

20.12.2013

Fra årsskiftet skal fem tilsynsenheder godkende og føre tilsyn med landets sociale døgntilbud.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 december 2013

19.12.2013

Læs det seneste nummer af Nyt fra Ankestyrelsen

Den nye søgeløsning til principafgørelser er lanceret

19.12.2013

Med den nye søgeløsning bliver det lettere at finde principafgørelser.

Kommunerne inddrager familie og netværk i børnesager

19.12.2013

Landets kommuner inddrager familie og netværk i sager om udsatte børn og unge. 62 procent forventer øget brug af netværksanbringelser, viser ny undersøgelse.

Ankestyrelsen afgjorde færre sager om arbejdsskader i 2012

16.12.2013

Der blev afgjort færre sager i Ankestyrelsen om arbejdsskader i 2012 end i 2011. Samtidig var sagsbehandlingstiden kortere end året før.

Det bliver lettere at finde principafgørelser

12.12.2013

Ankestyrelsen er snart klar med ny indgang til principafgørelser

Fortsat få tilkendelser af førtidspension

12.12.2013

I de første 3 kvartaler af 2013 har der været et fald i tilkendelserne af førtidspension sammenlignet med 2012.

Kursus i dansk familieret

06.12.2013

Kursus for religiøse forkyndere i dansk familieret

Del din bekymring

02.12.2013

Ny, stor oplysningskampagne om underretningspligt og underretning lanceret i dag.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring