Gå til indhold

Temamøder på børn og unge-området

Få styr på fortolkningen og anvendelsen af den nye forebyggelsesparagraf på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen tilbyder i samarbejde med Ankestyrelsen gratis temamøder om den ændrede § 11 i serviceloven. Møderne holdes i juni, august og september.

Socialstyrelsen afholder i samarbejde med Ankestyrelsen en række tværkommunale temadage, som sætter fokus på fortolkning og anvendelse af den nye § 11 i serviceloven. Der er særlig fokus på anvendelse af § 11 stk. 3, hvor kommunalbestyrelsen i visse tilfælde skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien.

Formålet med temamøderne er, at deltagerne opnår viden om lovændringen og mulighederne og samtidig får understøttet den korrekte anvendelse af § 11.

Lovændringen

Den nye § 11 tydeliggør kommunernes forpligtigelse til en tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge og giver eksempler på, hvad en forebyggende indsats kan bestå af. Lovændringen åbner for nogle nye muligheder, for eksempel at kommunalbestyrelsen kan tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til alle børn og unge, hvis deltagelsen kan imødekomme barnets eller den unges behov for særlig støtte.

Temamøderne

Temamøderne vil bestå af en kombination af oplæg og gruppearbejde med rig mulighed for erfaringsudveksling. Møderne afholdes i juni, august og september og placeres rundt om i landet, så flest mulige kan deltage.

Temamøderne henvender sig primært til alle, som arbejder med § 11 i visitationslignende funktioner i kommunernes børne- og familieafdelinger. Men møderne er også relevant for leverandører af § 11. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Ændringen af servicelovens § 11 er en del af forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt.

Tilmelding og flere oplysninger om temadagene

Mere information om servicelovens §11

Projektsiden om forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring