Gå til indhold

Cirka halvdelen af Ankestyrelsens afgørelser på Udbetaling Danmarks område handlede om boligstøtte i 2014

Ankestyrelsen behandler blandt andet klager over afgørelser fra Udbetaling Danmark, og næsten halvdelen af klagerne handlede i 2014 om boligstøtte. Det viser Ankestyrelsens årlige statistik på området.

Ankestyrelsen skal en gang om året gøre rede for sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Det sker ud fra de sager, der er klaget over til Ankestyrelsen. Statistikken for 2014 viser, at lidt under halvdelen af styrelsens afgørelser på området handlede om boligstøtte. 43 procent af sagerne drejede sig om boligstøtte, mens 21 procent var sager om familieydelse.

Det store antal sager om familieydelser skyldes et stort antal sager om post til e-boks. Det blev også omtalt i statistikken for 2013.

Der var tredje flest sager om socialpension nemlig 16 procent, efterfulgt af 11 procent, der handlede om barselsdagpenge.

Rapporten for 2014 viser også, at Ankestyrelsen realitetsbehandlede 3.249 sager på Udbetaling Danmarks område.  

Om rapporten

Rapporten beskriver nogle generelle tendenser. Det er for eksempel om Udbetaling Danmarks begrundelser for afgørelserne, spørgsmål om notatpligt og retsvirkningen af, at en sag bliver hjemvist. En hjemvisning betyder, at en sag bliver sendt tilbage til ny behandling i Udbetaling Danmark.

Rapporten indeholder også statistik over årsagerne til, at Ankestyrelsen ikke stadfæster alle Udbetaling Danmarks afgørelser. Statistikken er tilføjet eksempler på, hvordan sagerne måles.

Redegørelse om behandling af klagesager om Udbetaling Danmark 2014.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring